Jak převést napětí na ohmy

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrický odpor v ohmech (Ω) .

Můžete vypočítat ohmy z voltů a zesilovačů nebo wattů , ale nemůžete převést volty na ohmy, protože jednotky voltů a ohmů jsou jednotky různých fyzikálních veličin.

Výpočet odporu v ohmech

Podle Ohmova zákona je odpor R v ohmech (Ω) roven napětí U ve voltech (V) děleno proudem I v ampérech (A):

R (Ω) = U (V) / I (A)

Ohmy se tedy rovnají voltům děleným ampérem:

ohms = volty / ampéry

nebo

Ω = V / A

Příklad

Vypočítejte odpor rezistoru v ohmech, když je napětí 5 voltů a proud je 0,2 ampér.

Odpor R je roven 5 V děleno 0,2 ampérem, což se rovná 25 ohmům:

R = 5V / 0,2A = 25Ω

Výpočet výkonu ve wattech

Výkon P se rovná napětí U násobku proudu I :

P = U × I

Proud I se rovná napětí U dělenému odporem R (ohmův zákon):

I = U / R

Síla P se tedy rovná

P = U × U / R = 2 / R

Takže odpor R v ohmech (Ω) je roven druhé mocnině napětí U ve voltech (V) děleno výkonem P ve wattech (W):

R (Ω) = 2 (V) / P (W)

Ohmy se tedy rovnají druhé mocnině voltů děleno watty:

ohmy = volty 2 / watty

nebo

Ω = V 2 / W

Příklad

Vypočítejte odpor rezistoru v ohmech, když je napětí 5 voltů a výkon je 2 watty.

Odpor R se rovná čtverci 5V děleno 2 watty, což se rovná 12,5 ohmů.

R = (5V) 2 / 2W = 12,5 ohm

Jak převést ohmy na volty »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací