Přesměrování http URL

Přesměrování http http je operace automatické změny adresy URL z jedné adresy URL na druhou.

Přesměrování URL

Přesměrování stránky URL je operace automatické změny adresy URL z jedné adresy URL na druhou.

Toto přesměrování se provádí z následujících důvodů:

  1. Přesměrovat ze staré zastaralé adresy URL na novou aktualizovanou adresu URL.
  2. Přesměrovat ze staré zastaralé domény na novou doménu.
  3. Přesměrovat z názvu domény mimo www na název domény www.
  4. Přesměrování z krátkého názvu URL na dlouhý název URL - služba zkrácení adresy URL.
  5. Služba zkrácení adresy URL umožní uživateli vložit krátkou adresu URL a přesměrovat dlouhou adresu URL, která má skutečný obsah stránky.

Uživatel může dosáhnout staré adresy URL ze starých externích odkazů nebo ze záložky.

od správce webu, který přidá skript.

Přesměrování na straně serveru

Přesměrování na straně serveru se provádí na serveru konfigurací softwaru serveru Apache / IIS nebo pomocí skriptu PHP / ASP / ASP.NET.

Toto je upřednostňovaný způsob přesměrování adres URL, protože můžete vrátit stavový kód HTTP 301 Trvale trvale.

Vyhledávače používají stav 301 k přenosu hodnocení stránky ze staré adresy URL na novou adresu URL.

Přesměrování na straně klienta

Přesměrování na straně klienta se provádí ve webovém prohlížeči uživatele pomocí značky meta aktualizace HTML nebo kódu Javascript.

Přesměrování klienta je méně preferované, protože nevrací stavový kód HTTP 301.

Kam umístit přesměrovací kód


Název domény
Hostingový
server
Přesměrování
umístění kódu
Nezměněn Nezměněn stará stránka na stejném serveru
Nezměněn změněno stará stránka na novém serveru
změněno Nezměněn stará stránka na stejném serveru
změněno změněno stará stránka na starém serveru

* Pouze s přesměrováním .htaccess : přidejte kód přesměrování do souboru httpd.conf nebo do souboru .htaccess .

Stavové kódy HTTP

Stavový kód Kódové jméno stavu Popis
200 OK úspěšný požadavek HTTP
300 Více možností  
301 Trvale se pohyboval trvalé přesměrování URL
302 Nalezeno dočasné přesměrování URL
303 Viz Jiné  
304 Beze změny  
305 Použij proxy  
307 Dočasné přesměrování  
404 Nenalezeno URL nebyla nalezena

Přesměrování HTTP 301

Stavový kód HTTP 301 trvale přesunutý znamená trvalé přesměrování URL.

Přesměrování 301 je upřednostňovaným způsobem přesměrování adres URL, protože informuje vyhledávače, že se adresa URL posunula dobře, a vyhledávače by měly novou stránku URL vložit do výsledků vyhledávání namísto staré stránky URL a přenést novou stránku URL, hodnocení stránky staré stránky URL.

Přesměrování 301 lze provést napříč doménami nebo ve stejné doméně.

Společnost Google doporučuje použít přesměrování 301.

Možnosti přesměrování

Přesměrovat skript Přesměrování Starý typ souboru stránky Přesměrovat URL nebo doménu Starý typ serveru URL Podpora přesměrování 301
PHP Na straně serveru .php URL Apache / Linux Ano
ASP Na straně serveru .asp URL IIS / Windows Ano
ASP.NET Na straně serveru .aspx URL IIS / Windows Ano
.htaccess Na straně serveru Všechno URL / doména Apache / Linux Ano
IIS Na straně serveru Všechno URL / doména IIS / Windows Ano
Značka kanonického odkazu HTML Na straně klienta .html URL Všechno Ne
HTML meta aktualizace Na straně klienta .html URL Všechno Ne
HTML rámeček Na straně klienta .html URL Všechno Ne
Javascript Na straně klienta .html URL Všechno Ne
jQuery Na straně klienta .html URL Všechno Ne

přesměrovací skript - skriptovací jazyk, který se používá pro přesměrování.

přesměrování - kde dochází k přesměrování - na straně serveru nebo klienta .

starý typ souboru stránky - typ staré stránky URL, která může obsahovat skriptovací jazyk přesměrovacího kódu.

přesměrování URL nebo domény - jsou podporovány URL přesměrování jedné webové stránky nebo domény přesměrování celého webu.

typický starý typ serveru URL - typický software a operační systém serveru.

Podpora přesměrování 301 - indikuje, zda lze vrátit permanentní odpověď 301 na přesměrování.

Přesměrování PHP

Nahraďte starý kód page.php kódem přesměrování na novou stránku.php.

old_page.php:

<? php
// PHP permanentní přesměrování
záhlaví URL („Location: http://www.mydomain.com/new-page.php“, true, 301);
výstup();
?>

Stará stránka musí mít příponu souboru .php.

Nová stránka může být s libovolným rozšířením.

Viz: Přesměrování PHP

Přesměrování Apache .htaccess

.htaccess file je lokální konfigurační soubor serveru Apache.

Pokud máte povolení ke změně souboru httpd.conf , je lepší přidat směrnici přesměrování do souboru httpd.conf namísto souboru .htaccess .

Přesměrování jedné adresy URL

Trvalé přesměrování ze staré stránky.html na novou stránku.html .

.htaccess:

Přesměrujte 301 /old-page.html http://www.mydomain.com/new-page.html

Přesměrování celé domény

Trvalé přesměrování ze všech domén na stránky newdomain.com .

Soubor  .htaccess by měl být v kořenovém adresáři starého webu.

.htaccess:

Přesměrování 301 / http://www.newdomain.com/

Viz: Přesměrování .htaccess

Přesměrování ASP

old-page.asp:

<% @ Language = "VBScript"%>
<%
'Trvalé přesměrování URL ASP
Response.Status = "301 Trvale přesunuto
" Umístění "Response.AddHeader", "http://www.mydomain.com/new-page.html"
Response.End
%>

Přesměrování ASP.NET

old-page.aspx:

<script language = "C #" runat = "server">
// // ASP.net permanentní URL přesměrování
soukromá neplatnost Page_Load (odesílatel objektu, EventArgs e)
{
   Response.Status = "301 trvale přesunuto";
   Response.AddHeader („Location“, „http://www.mydomain.com/new-page.html“);
   Response.End ();
}
</script>

Přesměrování HTML meta aktualizace

Přesměrování značky meta aktualizace HTML nevrací 301 trvalý stavový kód přesměrování, ale Google jej považuje za přesměrování 301.

Nahraďte starou stránku kódem přesměrování adresou URL stránky, na kterou chcete přesměrovat.

old-page.html:

<! - Přesměrování adresy URL meta aktualizace HTML ->
<html>
<head>
   <meta http-equiv = "aktualizace"
   content = "0; url = http: //www.mydomain.com/new-page.html" >
</head>
<body>
   <p> Stránka se přesunula na:
   <a href="http://www.mydomain.com/new-page.html"> tuto stránku </a> </p>
< / body>
</html>

Viz: Přesměrování HTML

Přesměrování Javascriptu

Přesměrování Javascript nevrací 301 trvalý stavový kód přesměrování.

Nahraďte starou stránku kódem přesměrování adresou URL stránky, na kterou chcete přesměrovat.

old-page.html:

<html>
<body>
<typ skriptu = "text / javascript">
    // // přesměrování URL Javascript
    window.location.replace ("http://www.mydomain.com/new-page.html");
</script>
</body>
</html>

Viz: Přesměrování Javascriptu

jQuery přesměrování

Přesměrování jQuery je ve skutečnosti dalším typem přesměrování Javascript.

Přesměrování jQuery nevrací 301 trvalý stavový kód přesměrování.

Nahraďte starou stránku kódem přesměrování adresou URL stránky, na kterou chcete přesměrovat.

old-page.html:

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script src = "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"> </script>
<typ skriptu = "text / javascript">
   // jQuery URL přesměrování
   $ (document) .ready (function () {
      url = "http://www.mydomain.com/new-page.html";
      $ (location) .attr ( "href", url);
  });
</script>
</body>
</html>

Viz: jQuery přesměrování

Přesměrování značky kanonického odkazu HTML

Kanonický odkaz nepřesměruje na předdefinovanou adresu URL, ale může to být alternativa k přesměrování adresy URL u webů, na které většina provozu přichází z vyhledávačů.

Značku kanonického odkazu HTML lze použít, pokud existuje několik stránek s podobným obsahem a chcete říct vyhledávacím strojům, kterou stránku chcete použít ve výsledcích vyhledávání.

Značka Canonical link může odkazovat na stejnou doménu a také na více domén.

Chcete-li na novou stránku vytvořit odkaz, přidejte značku kanonického odkazu na starou stránku.

Přidejte ke kanonickým značkám odkaz na stránky, které upřednostňujete, aby se nedostal provoz vyhledávačů na odkazy na preferovanou stránku.

Kanonická značka odkazu by měla být přidána v sekci <head>.

old-page.html:

<link rel = "canonical" href = "http://www.mydomain.com/new-page.html">

Viz: Kanonický odkaz URL

Přesměrování rámce HTML

Při přesměrování rámce je soubor new-page.html zobrazen pomocí rámce html.

Toto není skutečné přesměrování URL.

Přesměrování snímků není pro vyhledávače přátelské a nedoporučuje se.

old-page.html:

<! - Přesměrování rámce HTML ->
<html>
<head>
    <title> Název nové stránky </title>
</head>
<frameset cols = "100%">
    <frame src = "http: // www .mydomain.com / new-page.html ">
    <noframes>
     <a href="http://www.mydomain.com/new-page.html"> Odkaz na novou stránku </a>
    </noframes>
< / frameset>
</html>

301 Generátor přesměrování »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací