Ampér (A)

Definice ampéru

Ampér (symbol: A) je jednotka elektrického proudu.

Jednotka ampér je pojmenována po Andre-Marie Ampere z Francie.

Jeden ampér je definován jako proud, který teče s elektrickým nábojem jednoho Coulomb za sekundu.

1 A = 1 C / s

Ampérmetr

Ampérmetr je elektrický přístroj, který se používá k měření elektrického proudu v ampérech.

Pokud chceme měřit elektrický proud na zátěži, je ampérmetr připojen k zátěži sériově.

Odpor ampérmetru se blíží nule, takže nebude mít vliv na měřený obvod.

Tabulka předpon ampérové ​​jednotky

název symbol převod příklad
mikroampéry (microamps) μA 1μA = 10-6 A I = 50μA
miliampéry (miliampéry) mA 1mA = 10 -3 A I = 3 mA
ampéry A

-

I = 10A
kiloampéry (kiloampéry) kA 1kA = 10 3 I = 2 kA

Jak převést ampéry na mikroampéry (μA)

Proud I v mikroampérech (μA) se rovná proudu I v ampérech (A) děleno 1000000:

I (μA) = I (A) / 1000000

Jak převést ampéry na miliampéry (mA)

Proud I v miliampérech (mA) se rovná proudu I v ampérech (A) děleno 1000:

I (mA) = I (A) / 1000

Jak převést ampéry na kiloampéry (kA)

Proud I v kiloamperech (mA) se rovná proudu I v ampérech (A) krát 1000:

I (kA) = I (A) ⋅ 1000

Jak převést ampéry na watty (W)

Výkon P ve wattech (W) se rovná proudu I v ampérech (A) krát napětí U ve voltech (V):

P (W) = I (A)(V)

Jak převést ampéry na volty (V)

Napětí U ve voltech (V) je rovno výkonu P ve wattech (W) děleno proudem I v ampérech (A):

(V) = P (W) / I (A)

Napětí U ve voltech (V) se rovná proudu I v ampérech (A) krát odporu R v ohmech (Ω):

U (V) = I (A)R (Ω)

Jak převést ampéry na ohmy (Ω)

Odpor R v ohmech (Ω) je roven napětí U ve voltech (V) děleno proudem I v ampérech (A):

R (Ω) = (V) / I (A)

Jak převést ampéry na kilowatty (kW)

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná proudu I v ampérech (A) krát napětí U ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = I (A)(V) / 1000

Jak převést ampéry na kilovoltampéry (kVA)

Zdánlivý výkon S v kilovolt-ampérech (kVA) je roven RMS proudu I RMS v ampérech (A), násobku RMS napětí U RMS ve voltech (V), děleno 1000:

S (kVA) = I RMS (A)RMS (V) / 1000

Jak převést ampéry na coulomby (C)

Elektrický náboj Q v coulombech (C) je roven proudu I v ampérech (A), krát době toku proudu t v sekundách (s):

Q (C) = I (A)t (s)


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1728

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací