Kalkulačky fotometrických veličin

Online kalkulačky a nástroje pro převody jednotek fotometrických veličin.

Fotometrické veličiny jsou fyzikální veličiny používané ve fotometrii. Kvantitativně popisují vizuální vjem světla, které je částí elektromagnetického záření viditelného lidským okem.

Přestože popisují subjektivní vnímání, jako fyzikální veličiny jsou definovány objektivně. V soustavě SI mají vlastní základní veličinu, a sice svítivost se základní jednotkou kandela, a tedy i specifický fyzikální rozměr.

Základními fotometrickými veličinami jsou světelný tok, svítivost zdroje a osvětlení.

Světelný tok

Veličina, jež vyjadřuje schopnost zářivého toku vyvolat zrakový vjem. Tok světla vyslaný z bodového zdroje do prostorového úhlu je výsledkem součinu střední svítivosti zdroje a velikostí úhlu

  • Jednotka: Lumen.

  • Značka: Φ

Svítivost zdroje

Vyjadřuje schopnost přibližně bodového zdroje vyvolat v daném směru zrakový vjem.

  • Jednotka: Kandela (cd)

  • Značka: I

Intenzita osvětlení

Jedná se o měrnou veličinou světelného toku na osvětlovanou plochu. Je určena podílem světelného toku a obsahu plošky, na kterou tento tok dopadá.

  • Jednotka: Lux (lx)

  • Značka: E


V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací