Elektrické a elektronické symboly

Elektrické symboly a symboly elektronických obvodů se používají pro kreslení schématu.

Symboly představují elektrické a elektronické komponenty.

Tabulka elektrických symbolů

Symbol Název komponenty Význam
Drátěné symboly
symbol elektrického drátu Elektrické dráty Vodič elektrického proudu
symbol připojených vodičů Připojené dráty Spojený přechod
symbol nepřipojených vodičů Nepřipojené vodiče Vodiče nejsou připojeny
Přepínání symbolů a reléových symbolů
Symbol přepínače SPST Přepínač SPST Při otevření odpojí proud
Symbol přepínače SPDT Přepínač SPDT Vybírá mezi dvěma připojeními
symbol tlačítka Tlačítkový spínač (NO) Okamžitý spínač - normálně otevřený
symbol tlačítka Tlačítkový spínač (NC) Okamžitý spínač - normálně sepnutý
symbol přepínače dip Přepínač DIP Přepínač DIP se používá pro palubní konfiguraci
symbol relé spst Relé SPST Spojení rozpojeno / zavřeno elektromagnetem
symbol relé spdt Relé SPDT
symbol můstku Skokan Spojení uzavřete zasunutím propojek na kolíky.
symbol pájecí most Pájecí most Pájení pro uzavření spojení
Pozemní symboly
symbol země země Země Země Používá se pro nulovou referenční hodnotu potenciálu a ochranu před elektrickým proudem.
symbol podvozku Podvozek Ground Připojeno k podvozku obvodu
společný digitální pozemní symbol Digitální / Common Ground  
Symboly rezistorů
symbol rezistoru Rezistor (IEEE) Rezistor snižuje tok proudu.
symbol rezistoru Rezistor (IEC)
symbol potenciometru Potenciometr (IEEE) Nastavitelný odpor - má 3 svorky.
symbol potenciometru Potenciometr (IEC)
variabilní symbol rezistoru Variabilní rezistor / reostat (IEEE) Nastavitelný odpor - má 2 svorky.
variabilní symbol rezistoru Variabilní rezistor / reostat (IEC)
Trimmerový rezistor Přednastavený odpor
Termistor Tepelný odpor - změňte odpor při změně teploty
Rezistor závislý na fotorezistoru / světle (LDR) Fotoodpor - změna odporu se změnou intenzity světla
Kondenzátorové symboly
Kondenzátor Kondenzátor se používá k ukládání elektrického náboje. Působí jako zkrat s AC a otevřený s DC.
kondenzátor symbol Kondenzátor
symbol polarizovaného kondenzátoru Polarizovaný kondenzátor Elektrolytický kondenzátor
symbol polarizovaného kondenzátoru Polarizovaný kondenzátor Elektrolytický kondenzátor
variabilní symbol kondenzátoru Variabilní kondenzátor Nastavitelná kapacita
Symboly induktorů / cívek
symbol induktoru Induktor Cívka / solenoid, která vytváří magnetické pole
symbol induktoru železného jádra Induktor železného jádra Zahrnuje železo
variabilní symbol induktoru jádra Variabilní induktor  
Symboly napájení
symbol zdroje napětí Zdroj napětí Generuje konstantní napětí
symbol aktuálního zdroje Aktuální zdroj Generuje konstantní proud.
symbol zdroje střídavého proudu Zdroj střídavého napětí Zdroj střídavého napětí
symbol generátoru Generátor Elektrické napětí je generováno mechanickou rotací generátoru
symbol baterie Baterie Generuje konstantní napětí
symbol baterie baterie Generuje konstantní napětí
symbol zdroje řízeného napětí Řízený zdroj napětí Generuje napětí jako funkci napětí nebo proudu jiného prvku obvodu.
symbol regulovaného proudu Řízený proudový zdroj Generuje proud jako funkci napětí nebo proudu jiného prvku obvodu.
Symboly měřiče
voltmetr symbol Voltmetr Měří napětí. Má velmi vysoký odpor. Připojeno paralelně.
symbol ampérmetru Ampérmetr Měří elektrický proud. Má téměř nulový odpor. Připojeno sériově.
ohmmetrový symbol Ohmmeter Měří odpor
symbol wattmetr Wattmetr Měří elektrickou energii
Symboly žárovek / žárovek
symbol lampy Žárovka / žárovka Při průchodu proudu generuje světlo
symbol lampy Žárovka / žárovka
symbol lampy Žárovka / žárovka
Symboly diod / LED
diodový symbol Dioda Dioda umožňuje proudový tok pouze v jednom směru - vlevo (anoda) doprava (katoda).
Zenerova dioda Zenerova dioda Umožňuje tok proudu v jednom směru, ale také může protékat v opačném směru, když je nad poruchovým napětím
schottkyho dioda symbol Schottkyho dioda Schottkyho dioda je dioda s nízkým poklesem napětí
symbol varovné diody Dioda Varactor / Varicap Dioda s proměnnou kapacitou
symbol dioda tunelu Dioda tunelu  
vedl symbol Světelná dioda (LED) LED protéká, když proud protéká
fotodiodový symbol Fotodioda Fotodioda umožňuje proudový tok, když je vystaven světlu
Tranzistorové symboly
symbol tranzistoru npn Bipolární tranzistor NPN Umožňuje aktuální tok, když je vysoký potenciál na základně (uprostřed)
pnp tranzistorový symbol Bipolární tranzistor PNP Umožňuje aktuální tok, když je nízký potenciál na základně (uprostřed)
Darlingtonův tranzistorový symbol Darlington Transistor Vyrobeno ze 2 bipolárních tranzistorů. Má celkový zisk produktu každého zisku.
Symbol tranzistoru JFET-N Tranzistor JFET-N Tranzistor s N-kanálovým polním efektem
Symbol tranzistoru JFET-P Tranzistor JFET-P P-kanálový tranzistor s efektem pole
Symbol tranzistoru nmos Tranzistor NMOS N-kanálový tranzistor MOSFET
Symbol tranzistoru pmos Tranzistor PMOS P-kanálový tranzistor MOSFET
Různé Symboly
symbol motoru Motor Elektrický motor
symbol transformátoru Transformátor Změňte střídavé napětí z vysokého na nízké nebo nízké na vysoké.
symbol zvonku Elektrický zvonek Kroužky při aktivaci
bzučák symbol Bzučák Vytváří bzučivý zvuk
symbol pojistky Pojistka Pojistka se odpojí, když je proud nad prahem. Používá se k ochraně obvodu před vysokými proudy.
symbol pojistky Pojistka
symbol autobusu Autobus Obsahuje několik vodičů. Obvykle pro data / adresu.
symbol autobusu Autobus
symbol autobusu Autobus
symbol optočlenu Optočlen / optočlen Optočlen izoluje připojení k jiné desce
symbol reproduktoru Reproduktor Převádí elektrický signál na zvukové vlny
symbol mikrofonu Mikrofon Převádí zvukové vlny na elektrický signál
symbol operačního zesilovače Operační zesilovač Zesilte vstupní signál
schmitt spoušťový symbol Schmitt Trigger Pracuje s hysterezí pro snížení hluku.
Analogově digitální převodník (ADC) Převádí analogový signál na digitální čísla
Převodník z digitálního na analogový (DAC) Převádí digitální čísla na analogový signál
krystal oscilátor symbol Crystal Oscillator Používá se pro generování přesného kmitočtového signálu
Stejnosměrný proud Stejnosměrný proud je generován z konstantní úrovně napětí
Symboly antény
symbol antény Anténa / anténa Vysílá a přijímá rádiové vlny
symbol antény Anténa / anténa
symbol dipólové antény Dipole anténa Dvouvodičová jednoduchá anténa
Symboly logických bran
NENÍ symbol brány NOT Gate (Střídač ) Výstupy 1, když je vstup 0
A symbol brány A brána Výstupy 1, když jsou oba vstupy 1.
Symbol brány NAND NAND Gate Výstupy 0, když jsou oba vstupy 1. (NOT + AND)
NEBO symbol brány NEBO Brána Výstupy 1, pokud je jakýkoli vstup 1.
Symbol brány NOR Brána NOR Výstup 0, pokud jakýkoli vstup je 1. (NOT + NEBO)
Symbol brány XOR Brána XOR Výstupy 1, když jsou vstupy odlišné. (Exkluzivní NEBO)
Symbol klopné flop D Flip-Flop Uloží jeden bit dat
symbol mux Multiplexer / Mux 2: 1 Připojuje výstup k vybrané vstupní lince.
symbol mux Multiplexer / Mux 4 na 1
symbol demuxu Demultiplexer / Demux 1 až 4 Připojuje vybraný výstup k vstupní lince.

V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací