Elektrické a elektronické jednotky

Elektrické a elektronické jednotky elektrického proudu, napětí, výkonu, odporu, kapacity, indukčnosti, elektrického náboje, elektrického pole, magnetického toku, frekvence:

Tabulka elektrických a elektronických jednotek

Název jednotky Symbol jednotky Množství
Ampér (zesilovač) A Elektrický proud (I)
Volt V Napětí (V, E)

Elektromotorická síla (E)

Potenciální rozdíl (Δφ)

Ohm Ω Odpor (R)
Watt W Elektrická energie (P)
Decibel-milliwatt dBm Elektrická energie (P)
Decibel-Watt dBW Elektrická energie (P)
Volt-ampér-reaktivní var Jalový výkon (Q)
Volt-ampér VA Zdánlivá síla (S)
Farad F Kapacitní kapacita (C)
Jindřich H Indukčnost (L)
siemens / mho S Vodivost (G)

Vstupné (Y)

Coulomb C Elektrický náboj (Q)
Ampérhodina Ah Elektrický náboj (Q)
Joule J Energie (E)
Kilowatthodina kWh Energie (E)
Elektronové napětí eV Energie (E)
Ohmmetr Ω ∙ m Odolnost ( ρ )
siemens na metr S / m Vodivost ( σ )
Volty na metr V / m Elektrické pole (E)
Newtonů na coulomb N / C Elektrické pole (E)
Voltmetr V⋅m Elektrický tok (Φ e )
Tesla T Magnetické pole (B)
Gauss G Magnetické pole (B)
Weber Wb Magnetický tok (Φ m )
Hertz Hz Frekvence (f)
Sekundy s Čas (t)
Metr / metr m Délka (l)
Metr čtvereční m 2 Oblast (A)
Decibel dB  
Díly na milión ppm  

Tabulka prefixů jednotek

Předpona

 

Předpona

Symbol

Předpona

faktor

Příklad
pico p 10 -12 1pF = 10-12 F
nano n 10 -9 1nF = 10-9 F
mikro μ 10 -6 1μA = 10-6 A
Milli m 10 -3 1mA = 10 -3 A
kilo k 10 3 1kΩ = 1000Ω
mega M 10 6 1 MHz = 10 6 Hz
giga G 10 9 1 GHz = 10 9 Hz

Definice elektrických jednotek

Volt (V)

Volt je elektrická jednotka napětí .

Jeden volt je energie 1 joulu, která je spotřebována, když v obvodu proudí elektrický náboj 1 coulomb.

1V = 1J / 1C

Ampér (A)

Ampér je elektrická jednotka elektrického proudu . Měří množství elektrického náboje, které proudí v elektrickém obvodu za 1 sekundu.

1A = 1C / 1s

Ohm (Ω)

Ohm je elektrická jednotka odporu.

1Ω = 1V / 1A

Watt (W)

Watt je elektrická jednotka elektrické energie . Měří rychlost spotřebované energie.

1W = 1J / 1 s

1W = 1V ⋅ 1A

Decibel-milliwatt (dBm)

Decibel-milliwatt nebo dBm je jednotka elektrické energie , měřená logaritmickou stupnicí vztaženou na 1mW.

10dBm = 10 ⋅ log 10 ( 10 mW / 1 mW)

Decibel-Watt (dBW)

Decibel-watt nebo dBW je jednotka elektrické energie , měřená logaritmickou stupnicí vztaženou k 1W.

10dBW = 10 ⋅ log 10 (10W / 1W)

Farad (F)

Farad je jednotka kapacity. Představuje množství elektrického náboje v coulombech, které je uloženo na 1 volt.

1F = 1C / 1V

Henry (H)

Henry je jednotka indukčnosti.

1H = 1 Wb / 1A

siemens (S)

siemens je jednotka vodivosti, která je opakem odporu.

1S = 1/1 1Ω

Coulomb (C)

Coulomb je jednotka elektrického náboje .

1C = 6,238792 × 10 18 nábojů elektronů

Ampérhodina (Ah)

Ampérhodina je jednotka elektrického náboje .

Jedna ampérhodina je elektrický náboj, který proudí v elektrickém obvodu, když je na 1 hodinu aplikován proud 1 ampér.

1Ah = 1A ⋅ 1hodina

Jedna ampérhodina se rovná 3600 coulombům.

1Ah = 3600 ° C

Tesla (T)

Tesla je jednotka magnetického pole.

1T = 1 Wb / 1 m2

Weber (Wb)

Weber je jednotka magnetického toku.

1Wb = 1V ⋅ 1 s

Joule (J)

Joule je jednotka energie.

1J = 1 kg ⋅ m 2 / s 2

Kilowatthodina (kWh)

Kilowatthodina je jednotka energie.

1kWh = 1kW ⋅ 1h = 1000W ⋅ 1h

Kilovolt-zesilovače (kVA)

Kilovolt-ampéry je jednotka síly.

1kVA = 1 kV ⋅ 1A = 1 000 ⋅ 1 V ⋅ 1A

Hertz (Hz)

Hertz je jednotka frekvence. Měří počet cyklů za sekundu.

1 Hz = 1 cykly / s

V současné době máme asi 917 kalkulačky a převodní tabulky, které vám pomohou „dělat matematiku“ rychle v oblastech, jako je zdarma on-line kalkulačky a nástroje , zdarma on-line nástrojů pro konverzi jednotek , zdarma on-line webové návrhové nástroje , zdarma on-line elektřinu a elektronika nástrojů , matematiky , Online nástroj , textový nástroj , nástroj PDF , kód , ekologie a stále se vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní konverze.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a každý z nich jsme podrobili přísným a komplexním testům. Pokud však zaznamenáte i nejmenší chybu , informujte nás , prosím, vaše zadání je pro nás nesmírně cenné. Zatímco většina kalkulaček na webu Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé jsou určeny pouze pro konkrétní země.


V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací