Decibel-milliwatt (dBm)

Definice dBm

dBm nebo decibel-milliwatt je jednotka elektrické energie v decibelech (dB) , vztažená na 1 miliwatt (mW).

Výkon v decibel-miliwattech ( P (dBm) ) je roven 10násobku základní logaritmy 10 miliónů energie v miliwattech ( P (mW) ):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW )

Síla v miliwattech ( P (mW) ) se rovná 1mW krát 10 zvýšeným výkonem v decibel-miliwattech ( P (dBm) ) děleno 10:

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

1 miliwatt se rovná 0 dBm:

1mW = 0dBm

1 watt se rovná 30dBm:

1W = 1000 mW = 30dBm

Konverzní kalkulačka dBm až mW na Watt na dBW

Převod decibel-milliwattů na miliwatty, watty, decibel-watty.

Do jednoho z textových polí zadejte napájení a stiskněte tlačítko Převést :

mW
W
dBm
dBW

Jak převést mW na dBm

Jak převést výkon v miliwattech (mW) na dBm.

Výkon v dBm se rovná základnímu 10 logaritmu výkonu v miliwattech (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW )

Například: jaký je výkon v dBm pro spotřebu energie 100mW?

Řešení:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 mW / 1 mW) = 20dBm

Jak převést dBm na mW

Jak převést výkon v dBm na miliwatty (mW).

Výkon v miliwattech ( P (mW) ) se rovná 10 zvýšenému výkonem v dBm ( P (dBm) ) děleným 10?

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

Například: jaká je energie v miliwattech pro spotřebu energie 20dBm?

Řešení:

P (mW) = 1 mW = 10 (20dBm / 10) = 100 mW

Jak převést Watt na dBm

Jak převést výkon ve wattech (W) na dBm.

Výkon v dBm se rovná základnímu 10 logaritmu výkonu ve wattech (W) plus 30 dB:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1 W) + 30

Například: jaký je výkon v dBm pro spotřebu energie 100 W?

Řešení:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 W / 1 W) + 30 = 50 dBm

Jak převést dBm na Watt

Jak převést výkon v dBm na watty (W).

Výkon ve wattech ( P (W) ) je roven 10 zvýšenému výkonem v dBm ( P (dBm) ) mínus 30dB děleno 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

Například: jaká je příkon ve wattech pro spotřebu energie 40dBm?

Řešení:

P (W) = 1 W - 10 ((40dBm - 30) / 10) = 10 W

Jak převést dBW na dBm

Jak převést výkon v dBW na dBm.

Výkon v dBm se rovná základnímu logaritmu výkonu 10 ve wattech (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

Například: Jaký je výkon v dBm pro spotřebu energie 20dBW?

Řešení:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Jak převést dBm na dBW

Jak převést výkon v dBm na dBW.

Výkon v dBW ( P (dBW) ) se rovná 10 zvýšenému výkonem v dBm ( P (dBm) ) děleným 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

Například: jaká je příkon ve wattech pro spotřebu energie 40dBm?

Řešení:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

Jak převést dB na dBm

dB je relativní jednotka, která popisuje zisk a dBm je absolutní jednotka vztažená na 1 miliwatt (mW).

Takže nemůžete převést dB na dBm.

Převodní tabulka dBm na Watt, mW, dBW

Výkon (dBm) Výkon (dBW) Výkon (watt) Výkon (mW)
-100 dBm -130 dBW 0,1 pW 0,0000000001 mW
-90 dBm -120 dBW 1 pW 0,000000001 mW
-80 dBm -110 dBW 10 pW 0,00000001 mW
-70 dBm -100 dBW 100 pW 0,0000001 mW
-60 dBm -90 dBW 1 nW 0,000001 mW
-50 dBm -80 dBW 10 nW 0,00001 mW
-40 dBm -70 dBW 100 nW 0,0001 mW
-30 dBm -60 dBW 1 μW 0,001 mW
-20 dBm -50 dBW 10 μW 0,01 mW
-10 dBm -40 dBW 100 μW 0,1 mW
-1 dBm   -31 dBW 794 μW 0,794 mW
0 dBm -30 dBW 1 000 mW 1 000 mW
1 dBm -29 dBW 1,259 mW 1,259 mW
10 dBm -20 dBW 10 mW 10 mW
20 dBm -10 dBW 100 mW 100 mW
30 dBm 0 dBW 1 W 1 000 mW
40 dBm 10 dBW 10 W 10 000 mW
50 dBm 20 dBW 100 W 100000 mW
60 dBm 30 dBW 1 kW 10 000 000 mW
70 dBm 40 dBW 10 kW 10 000 000 mW
80 dBm 50 dBW 100 kW 10 000 000 mW
90 dBm 60 dBW 1 MW 10 000 000 000 mW
100 dBm 70 dBW 10 MW 10000000000 mW

V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací