Decibel (dB)

Decibel (dB) definice, jak převést, kalkulačka a převodní tabulka.

Definice Decibel (dB)

Decibel (Symbol: dB) je logaritmická jednotka, která označuje poměr nebo zisk.

Decibel se používá k označení úrovně akustických vln a elektronických signálů.

Logaritmická stupnice může popisovat velmi velká nebo velmi malá čísla s kratším zápisem.

Hladinu dB lze považovat za relativní zisk jedné úrovně oproti jiné úrovni nebo absolutní logaritmickou úroveň stupnice pro dobře známé referenční úrovně.

Decibel je bezrozměrná jednotka.

Poměr v jednotkách bell je základní logaritmus poměru P 1 a P 0 :

Poměr B = log 10 ( P 1 / P 0 )

Decibel je jedna desetina belu, takže 1 bel se rovná 10 decibelům:

1B = 10 dB

Výkonové zesílení

Výkonové zesílení v decibelech (dB) je 10 krát základní logaritmus poměru P 1 a P 0 :

Poměr dB = 10⋅log 10 ( P 1 / P 0 )

Amplitudové zesílení

Poměr veličin jako napětí, proud a hladina akustického tlaku se počítají jako poměr čtverců.

Amplitudový poměr v decibelech (dB) je 20krát základním logaritmem poměru V 1 a V 0 :

Poměr dB = 10⋅log 10 ( V 1 2 / V 0 2 ) = 20⋅log 10 ( V 1 / V 0 )

Decibely na watty, volty, hertzy, pascal konverzní kalkulačka

Převod dB, dBm, dBW, dBV, dBmV, dBμV, dBu, dBμA, dBHz, dBSPL, dBA na watty, volty, ampéry, hertz, akustický tlak.

  1. Nastavte typ množství a decibelovou jednotku.
  2. Zadejte hodnoty do jednoho nebo dvou textových polí a stiskněte odpovídající tlačítko Převést :

Převodový poměr k dB

Zisk G dB se rovná 10 krát logaritmus o základu 10 a poměru výkonu P 2 a referenčního výkonu P 1 .

G dB = 10 log 10 ( P 2 / P 1 )

P 2 je úroveň výkonu.

P 1 je referenční úroveň výkonu.

G dB je výkonový poměr nebo zisk v dB.

Příklad

Najděte zisk v dB pro systém se vstupním výkonem 5 W a výstupním výkonem 10 W.

G dB = 10 log 10 ( P out / P in ) = 10 log 10 (10W / 5W) = 3,01dB

Převod dB na výkon

Výkon P 2 se rovná referenční výkon P 1 umocněné přírůstku G dB děleno 10.

P 2 = P 1 10 ( G dB / 10) 

P 2 je úroveň výkonu.

P 1 je referenční úroveň výkonu.

G dB je výkonový poměr nebo zisk v dB.

Amplitudový poměr k převodu dB

Pro amplitudu vln jako napětí, proud a hladina akustického tlaku:

GdB = 20 log10(A2 / A1)

A 2 je úroveň amplitudy.

A 1 je referenční úroveň amplitudy.

G dB je poměr amplitud nebo zisk v dB.

Převod dB na amplitudový poměr

A2 = A1  10(GdB/ 20)

A 2 je úroveň amplitudy.

A 1 je referenční úroveň amplitudy.

G dB je poměr amplitud nebo zisk v dB.

Příklad

Najděte výstupní napětí pro systém se vstupním napětím 5V a ziskem 6dB.

V out = V in 10 ( G dB / 20) = 5V 10 (6dB / 20) = 9,976V ≈ 10V

Zisk napětí

Zisk napětí ( G dB ) je 20krát větší než základní logaritmus poměru výstupního napětí ( out ) a vstupního napětí ( in ):

G dB = 20⋅log 10 ( out / in )

Aktuální zisk

Proudový zisk ( G dB ) je 20krát větší než základní logaritmus poměru výstupního proudu ( I out ) a vstupního proudu ( I in ):

G dB = 20⋅log 10 ( I out / I in )

Akustický zisk

Akustický zisk sluchadla ( G dB ) je 20krát vyšší než základní logaritmus poměru výstupní úrovně zvuku ( L out ) a vstupní úrovně zvuku ( L in ).

G dB = 20⋅log 10 ( L out / L in )

Signal to Noise Ratio (SNR)

Poměr signálu k šumu ( SNR dB ) je 20krát větší než základní logaritmus amplitudy signálu ( signál A ) a amplitudy šumu ( šum A ):

SNRdB = 20⋅log10(Asignal / Anoise)

Absolutní decibelové jednotky

Absolutní decibelové jednotky jsou vztaženy ke specifické velikosti měrné jednotky:

Jednotka název Odkaz Množství Poměr
dBm decibel milliwatt 1 mW elektrická energie poměr výkonu
dBW decibel watt 1W elektrická energie poměr výkonu
dBrn referenční hluk decibel 1pW elektrická energie poměr výkonu
dBμV decibel mikrovolt 1μV RMS Napětí poměr amplitud
dBmV decibel millivolt 1mV RMS Napětí poměr amplitud
dBV decibel volt 1V RMS Napětí poměr amplitud
dBu decibel vyložen 0,775 V RMS Napětí poměr amplitud
dBZ decibel Z 1μm 3 odrazivost poměr amplitud
dBμA decibel mikroampér 1μA proud poměr amplitud
dBohm decibel ohmy odpor poměr amplitud
dBHz decibel hertz 1Hz frekvence poměr výkonu
dBSPL hladina akustického tlaku decibel 20μPa zvukový tlak poměr amplitud
dBA decibel A-vážený 20μPa zvukový tlak poměr amplitud

Relativní decibelové jednotky

Jednotka název Odkaz Množství Poměr
dB decibel - - síla / pole
dBc decibelový nosič nosná síla elektrická energie poměr výkonu
dBi decibel izotropní hustota energie izotropní antény hustota výkonu poměr výkonu
dBFS decibel v plném měřítku plné digitální měřítko Napětí poměr amplitud
dBrn referenční hluk decibel      

Měřič hladiny zvuku

Zvukoměr nebo SPL metr je zařízení, které měří hladinu akustického tlaku (SPL) zvukových vln v decibelech (dB-SPL).

SPL metr se používá k testování a měření hlasitosti zvukových vln ak monitorování znečištění hluku.

Jednotkou pro měření hladiny akustického tlaku je pascal (Pa) a v logaritmické stupnici se používá dB-SPL.

dB-SPL tabulka

Tabulka běžných hladin akustického tlaku v dBSPL:

Typ zvuku Hladina zvuku (dB-SPL)
Práh pro slyšení 0 dBSPL
Šepot 30 dBSPL
Klimatizace 50-70 dBSPL
Konverzace 50-70 dBSPL
Provoz 60-85 dBSPL
Hlasitá hudba 90-110 dBSPL
Letoun 120-140 dBSPL

Převodní tabulka dB na poměr

dB Amplitudový poměr Poměr výkonu
-100 dB 10 -5 10 -10
-50 dB 0,00316 0,00001
-40 dB 0,010 0,0001
-30 dB 0,032 0,001
-20 dB 0,1 0,01
-10 dB 0,316 0,1
-6 dB 0,501 0,251
-3 dB 0,708 0,501
-2 dB 0,794 0,631
-1 dB 0,891 0,794
0 dB 1 1
1 dB 1,122 1,259
2 dB 1,259 1,585
3 dB 1.413 2 ≈ 1,995
6 dB 2 ≈ 1,995 3,981
10 dB 3,162 10
20 dB 10 100
30 dB 31,623 1000
40 dB 100 10000
50 dB 316,228 100000
100 dB 10 5 10 10

dBm jednotka »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1731

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací