Kilovolt-amp (kVA)

kVA je kilo-volt-ampér. kVA je jednotka zjevné energie, což je jednotka elektrické energie.

1 kilo-volt-ampér se rovná 1000 volt-ampér:

1 kVA = 1 000VA

1 kilo volt ampér se rovná 1000 krát 1 volt krát 1 ampér:

1kVA = 1 000 - 1 V - 1 A

Výpočet kVA na volt-ampéry

Zdánlivý výkon S ve voltampérech (VA) je roven 1000násobku zdánlivé síly S v kilovolt-ampérech (kVA):

S (VA) = 1 000 × S (kVA)

Výpočet kVA na kW

Skutečný výkon P v kilowattech (kW) se rovná zdánlivému výkonu S v kilovolt-ampérech (kVA), krát účiníku PF:

P (kW) =  S (kVA) × PF

kVA na výpočet wattů

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S v kilovolt-ampérech (kVA), násobku účiníku PF:

P (W) = 1 000 × S (kVA) × PF

Výpočet kVA na zesilovače

Vzorec pro výpočet jednofázového kVA na zesilovač

Proud I v ampérech se rovná 1000násobku zdánlivé síly S v kilovolt-ampérech, děleno napětím V ve voltech:

I (A) = 1 000 × S (kVA) / V (V)

Vzorec pro výpočet 3 fází kVA na zesilovače

Výpočet se síťovým napětím

Fázový proud I v ampérech (s vyrovnaným zatížením) je roven 1000násobku zdánlivé síly S v kilovolt-ampérech, děleno druhou odmocninou trojnásobku řádkové RMS napětí V L-L ve voltech:

I (A) = 1000 × S (kVA) / ( 3 x V L-L (V) )

Výpočet s nulovým napětím

Fázový proud I v ampérech (s vyváženým zatížením) se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S v kilovolt-ampérech, děleno trojnásobkem vedení na neutrální RMS napětí V L-N ve voltech:

I (A) = 1000 × S (kVA) / (3 x V L-N (V) )


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1733

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací