Kondenzátor

Co jsou výpočty kondenzátoru a kondenzátoru.

Co je kondenzátor

Kondenzátor je elektronická součástka, která ukládá elektrický náboj . Kondenzátor je tvořen 2 blízkými vodiči (obvykle deskami), které jsou odděleny dielektrickým materiálem. Desky hromadí elektrický náboj při připojení ke zdroji energie. Jedna deska akumuluje kladný náboj a druhá deska akumuluje záporný náboj.

Kapacitance je množství elektrického náboje, které je uloženo v kondenzátoru při napětí 1 V.

Kapacitance se měří v jednotkách Farada (F).

Kondenzátor odpojuje proud v obvodech stejnosměrného proudu (DC) a zkrat v obvodech střídavého proudu (AC).

Kondenzátor obrázky

Kondenzátorové symboly

Kondenzátor
Polarizovaný kondenzátor
Variabilní kondenzátor
 

Kapacita

Kapacitní odpor (C) kondenzátoru je stejný jako elektrický náboj (Q) dělený napětím (V):

C = \ frac {Q} {V}

C je kapacita ve farad (F)

Q je elektrický náboj v coulombech (C), který je uložen na kondenzátoru

V je napětí mezi deskami kondenzátoru ve voltech (V)

Kapacitní odpor deskového kondenzátoru

Kapacitní odpor (C) kondenzátoru desek je roven permitivitě (ε) krát ploše (A) desky děleno mezerou nebo vzdáleností mezi deskami (d):

C = \ varepsilon \ times \ frac {A} {d}

C je kapacita kondenzátoru ve farad (F).

ε je permitivita dialektického materiálu kondenzátoru, v daleko na metr (F / m).

A je plocha desky kondenzátoru v metrech čtverečních (m 2 ).

d je vzdálenost mezi deskami kondenzátoru v metrech (m).

Kondenzátory v sérii

 

Celková kapacita kondenzátorů v sériích, C1, C2, C3, ..:

\ frac {1} {C_ {Celkem}} = \ frac {1} {C_ {1}} + \ frac {1} {C_ {2}} + \ frac {1} {C_ {3}} + .. .

Kondenzátory paralelně

Celková kapacita kondenzátorů paralelně, C1, C2, C3, ..:

C celkem = C 1 + C 2 + C 3 + ...

Kondenzátor je aktuální

Momentální proud i kondenzátoru c (t) se rovná kapacitě kondenzátoru,

násobí derivaci okamžitého napětí kondenzátoru vc (t):

i_c (t) = C \ frac {dv_c (t)} {dt}

Napětí kondenzátoru

Okamžité napětí kondenzátoru vc (t) se rovná počátečnímu napětí kondenzátoru,

plus 1 / C násobí integrál proudu momentálního kondenzátoru i c (t) v čase t:

v_c (t) = v_c (0) + \ frac {1} {C} \ int_ {0} ^ {t} i_c (\ tau) d \ tau

Energie kondenzátoru

Uložená energie E C kondenzátoru v joulech (J) se rovná kapacitě C ve farad (F)

násobek napětí čtverečního kondenzátoru V C ve voltech (V) děleno 2:

E C = C x V C 2 /2

AC obvody

Úhlová frekvence

ω = 2 π f

ω - úhlová rychlost měřená v radiánech za sekundu (rad / s)

f - frekvence měřená v hertzech (Hz).

Reaktivita kondenzátoru

X_C = - \ frac {1} {\ omega C}

Impedance kondenzátoru

Kartézská forma:

Z_C = jX_C = -j \ frac {1} {\ omega C}

Polární forma:

ZC = XC∟-90º

Typy kondenzátorů

Variabilní kondenzátor Variabilní kondenzátor má proměnnou kapacitu
Elektrolytický kondenzátor Elektrolytické kondenzátory se používají v případě potřeby vysoké kapacity. Většina elektrolytických kondenzátorů je polarizovaná
Sférický kondenzátor Sférický kondenzátor má kulový tvar
Výkonový kondenzátor Výkonové kondenzátory se používají ve vysokonapěťových napájecích systémech.
Keramický kondenzátor Keramický kondenzátor má keramický dielektrický materiál. Má funkce vysokého napětí.
Tantalový kondenzátor Dielektrický materiál oxidu tantalu. Má vysokou kapacitu
Kondenzátor slídy Kondenzátory s vysokou přesností
Papírový kondenzátor Papírový dielektrický materiál

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1740

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací