Rezistor

Co jsou výpočty odporu a odporu.

Co je odpor

Rezistor je elektrická součástka, která snižuje elektrický proud.

Schopnost rezistoru redukovat proud se nazývá odpor a měří se v jednotkách ohmů (symbol: Ω).

Pokud provedeme analogii toku vody potrubím, odpor je tenká trubka, která snižuje průtok vody.

Ohmův zákon

Proud I rezistoru v ampérech (A) se rovná napětí rezistoru V ve voltech (V)

děleno odporem R v ohmech (Ω):


Spotřeba energie rezistoru P ve wattech (W) se rovná proudu rezistoru I v ampérech (A)

časy napětí rezistoru V ve voltech (V):

P = I × V

Spotřeba energie rezistoru P ve wattech (W) se rovná čtvercové hodnotě proudu I rezistoru v ampérech (A)

násobek odporu R odporu v ohmech (Ω):

P = I 2 × R

Spotřeba energie rezistoru P ve wattech (W) se rovná čtvercové hodnotě napětí rezistoru V ve voltech (V)

děleno odporem rezistoru R v ohmech (Ω):

P = V 2 / R

Rezistory paralelně


Celkový ekvivalentní odpor rezistorů paralelně R Celkem je dán:


Takže když přidáte odpory paralelně, celkový odpor se sníží.

Odpory v sérii


Celkový ekvivalentní odpor odporů v sérii R celkem je součtem hodnot odporu:

R celkem = R 1 + R 2 + R 3 + ...

Takže když přidáte rezistory do série, celkový odpor se zvýší.

Rozměry a materiál ovlivňují

Odpor R v ohmech (Ω) rezistoru je roven odporu ρ v ohmmetrech (Ω ∙ m) násobku délky rezistoru l v metrech (m) děleno průřezovou plochou A rezistoru v metrech čtverečních (m 2) ):


Obrázek rezistoru

Odporové symboly

symbol rezistoru Rezistor (IEEE) Rezistor snižuje tok proudu.
symbol rezistoru Rezistor (IEC)
symbol potenciometru Potenciometr (IEEE) Nastavitelný odpor - má 3 svorky.
symbol potenciometru Potenciometr (IEC)
variabilní symbol rezistoru Variabilní rezistor / reostat (IEEE) Nastavitelný odpor - má 2 svorky.
variabilní symbol rezistoru Variabilní rezistor / reostat (IEC)
Trimmerový rezistor Odporový odpor
Termistor Tepelný odpor - změňte odpor při změně teploty
Rezistor závislý na fotorezistoru / světle (LDR) Mění odpor podle světla

Barevný kód rezistoru

Odpor rezistoru a jeho tolerance jsou na rezistoru označeny pruhy barevného kódu, které označují hodnotu odporu.

Existují 3 typy barevných kódů:

  • 4 pásma: číslice, číslice, multiplikátor, tolerance.
  • 5 pásem: číslice, číslice, číslice, multiplikátor, tolerance.
  • 6 pásem: číslice, číslice, číslice, multiplikátor, tolerance, teplotní koeficient.

Výpočet odporu 4 pásmového rezistoru

R = (10 × číslice 1 + číslice 2 ) × multiplikátor

Výpočet odporu odporu 5 nebo 6 pásem

R = (100 × číslice 1 + 10 × číslice 2 + číslice 3 ) × multiplikátor

Typy rezistorů

Variabilní odpor Variabilní rezistor má nastavitelný odpor (2 svorky)
Potenciometr Potenciometr má nastavitelný odpor (3 svorky)
Fotoodpor Snižuje odpor při vystavení světlu
Výkonový rezistor Výkonový rezistor se používá pro obvody s vysokým výkonem a má velké rozměry.
Pro povrchovou montáž

(SMT / SMD) rezistor

Rezistory SMT / SMD mají malé rozměry. Rezistory jsou povrchově namontovány na desce plošných spojů (PCB), tato metoda je rychlá a vyžaduje malou plochu desky.
Síť rezistorů Síť rezistorů je čip, který obsahuje několik rezistorů s podobnými nebo odlišnými hodnotami.
Uhlíkový rezistor  
Odpor čipu  
Rezistor z oxidu kovu  
Keramický odpor  

Vytáhněte odpor

V digitálních obvodech je pull-up rezistor běžný rezistor, který je připojen k vysokonapěťovému napájení (např. + 5V nebo + 12V) a nastavuje vstupní nebo výstupní úroveň zařízení na '1'.

Když je vstup / výstup odpojen, pull-up rezistor nastaví úroveň na '1'. Když je připojen vstup / výstup, úroveň je určena zařízením a potlačí odpor proti vytažení.

Tahový odpor

V digitálních obvodech je pull-down rezistor běžný rezistor, který je připojen k zemi (0V) a nastavuje vstupní nebo výstupní úroveň zařízení na „0“.

Když je vstup / výstup odpojen, pull-down rezistor nastavil úroveň na '0'. Když je připojen vstup / výstup, je úroveň určena zařízením a potlačuje odporový odpor.

Elektrický odpor "


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1739

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací