Kirchhoffovy zákony (KVL / KCL)

Kirchhoffův aktuální zákon a zákon o napětí, definovaný Gustavem Kirchhoffem, popisují vztah hodnot proudů, které protékají spojovacím bodem, a napětí v smyčce elektrického obvodu, v elektrickém obvodu.

Kirchhoffův aktuální zákon (KCL)

Toto je Kirchhoffův první zákon.

Součet všech proudů, které vstupují do křižovatky elektrického obvodu, je 0. Proudy vstupující do křižovatky mají kladné znaménko a proudy, které opouštějí křižovatku, mají záporné znaménko:

Dalším způsobem, jak se podívat na tento zákon, je to, že součet proudů, které vstupují do křižovatky, se rovná součtu proudů, které opouštějí křižovatku:

Příklad KCL

I 1 a I 2 vstupují do křižovatky

I 3 opustí křižovatku

I 1 = 2 A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

Řešení:

I k = I 1 + I 2 + I 3 + I 4 = 0

I 4 = -I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1a) = -4A

Protože I 4 je negativní, opouští křižovatku.

Kirchhoffův zákon o napětí (KVL)

Toto je Kirchhoffův druhý zákon.

Součet všech napětí nebo potenciálních rozdílů ve smyčce elektrického obvodu je 0.

Příklad KVL

V S = 12, V R 1 = -4V, V R 2 = -3V

V R3 =?

Řešení:

V k = V S + V R1 + V R2 + V R3 = 0

VR3 = -VS - VR1 - VR2 = -12V+4V+3V = -5V

Značka napětí (+/-) je směr rozdílu potenciálu.


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1752

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací