Ohmův zákon

Ohmův zákon ukazuje lineární vztah mezi napětím a proudem v elektrickém obvodu.

Pokles napětí a odpor rezistoru nastavují tok stejnosměrného proudu přes rezistor.

S analogií toku vody si můžeme představit elektrický proud jako proud vody potrubím, odpor jako tenkou trubku, která omezuje průtok vody, napětí jako výškový rozdíl vody, který umožňuje průtok vody.

Ohmův právní vzorec

Proud I rezistoru v ampérech (A) se rovná napětí rezistoru V ve voltech (V) děleno odporem R v ohmech (Ω):

V je úbytek napětí rezistoru měřený ve voltech (V). V některých případech Ohmův zákon používá písmeno E k vyjádření napětí. E označuje elektromotorickou sílu.

I je elektrický proud protékající odporem, měřený v ampérech (A)

R je odpor rezistoru měřený v Ohmech (Ω)

Výpočet napětí

Když známe proud a odpor, můžeme vypočítat napětí.

Napětí V ve voltech (V) se rovná proudu I v ampérech (A) krát odporu R v ohmech (Ω):

V = I \ krát R

Výpočet odporu

Když známe napětí a proud, můžeme vypočítat odpor.

Odpor R v ohmech (Ω) je roven napětí V ve voltech (V) děleno proudem I v ampérech (A):

R = \ frac {V} {I}

Protože proud je dán hodnotami napětí a odporu, Ohmův zákon může ukázat, že:

  • Zvýšíme-li napětí, zvýší se proud.
  • Pokud zvýšíme odpor, proud se sníží.

Příklad č. 1

Najděte proud elektrického obvodu, který má odpor 50 Ohmů a napětí 5 V.

Řešení:

V = 5V

R = 50Ω

I = V / R = 5 V / 50 Q = 0,1 A = 100 mA

Příklad č. 2

Najděte odpor elektrického obvodu, který má napájení 10 V a proud 5 mA.

Řešení:

V = 10 V

I = 5 mA = 0,005 A

R = V / I = 10V / 0.005A = 2000Ω = 2kΩ

Ohmův zákon pro obvod AC

Proud zátěže I v ampérech (A) se rovná napětí zátěže V Z = V ve voltech (V) děleno impedancí Z v ohmech (Ω):

V je úbytek napětí na zátěži, měřený ve voltech (V)

I je elektrický proud, měřený v ampérech (A)

Z je impedance zátěže měřená v Ohmech (Ω)

Příklad č. 3

Najděte proud střídavého obvodu, který má napájecí napětí 110V∟70 ° a zatížení 0,5 kΩ∟20 °.

Řešení:

V = 110V∟70°

Z = 0.5kΩ∟20° = 500Ω∟20°

I = V / Z = 110V∟70 ° / 500Ω∟20 ° = (110V / 500Ω) ∟ (70 ° -20 °) = 0,22 A ∟ 50 °

Ohmova zákonná kalkulačka (krátká forma)

Ohmova kalkulačka zákona: vypočítává vztah mezi napětím, proudem a odporem.

Zadejte 2 hodnoty a získejte třetí hodnotu a stiskněte tlačítko Vypočítat :

Ohmova kalkulačka zákona »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1753

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací