Elektrická energie

Elektrická energie je míra spotřeby energie v elektrickém obvodu.

Elektrická energie se měří v jednotkách wattů.

Definice elektrické energie

Elektrická energie P se rovná spotřebě energie E dělená dobou spotřeby t:

P = \ frac {E} {t}

P je elektrická energie ve wattech (W).

E je spotřeba energie v joulu (J).

t je čas v sekundách (s).

Příklad

Najděte elektrickou energii elektrického obvodu, který spotřebuje 120 joul po dobu 20 sekund.

Řešení:

E = 120J

t = 20 s

P = E / t = 120 J / 20 s = 6 W

Výpočet elektrické energie

P = VI

nebo

P = I 2R

nebo

P = V 2 / R

P je elektrická energie ve wattech (W).

V je napětí ve voltech (V).

I je proud v ampérech (A).

R je odpor v ohmech (Ω).

Výkon střídavých obvodů

Vzorce platí pro jednofázové střídavé napájení.

Pro třífázové napájení střídavým proudem:

 Je - li ve vzorci použito síťové napětí ( VL-L ), vynásobte jednofázový výkon druhou odmocninou 3 (√ 3 = 1,73 ).

Pokud se ve vzorci použije napětí na nulové napětí ( VL-0 ), vynásobte jednofázový výkon 3.

Skutečná síla

Skutečná nebo skutečná síla je síla, která se používá k práci na zátěži.

P = V rms I rms cos φ

P      je skutečná síla ve wattech [W]

V rms   je efektivní hodnota napětí = V vrchol / √ 2 ve voltech [V]

I rms    je efektivní hodnota proudu = I vrchol / √ 2 v ampérech [A]

φ      je impedanční fázový úhel = fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

Reaktivní síla

Reaktivní síla je síla, která je zbytečná a nepoužívá se k práci na zátěži.

Q = V rms I rms sin φ

Q      je jalový výkon ve volt-ampér-reaktivním [VAR]

V rms   je efektivní hodnota napětí = V vrchol / √ 2 ve voltech [V]

I rms    je efektivní hodnota proudu = I vrchol / √ 2 v ampérech [A]

φ      je impedanční fázový úhel = fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

Zdánlivá síla

Zdánlivý výkon je výkon dodávaný do obvodu.

S = V rms I rms

S      je zdánlivá síla ve voltampéru [VA]

V rms   je efektivní hodnota napětí = V vrchol / √ 2 ve voltech [V]

I rms    je efektivní hodnota proudu = I vrchol / √ 2 v ampérech [A]

Skutečný / reaktivní / zjevný vztah síly

Skutečná síla P a jalový výkon Q dávají dohromady zjevnou sílu S:

P 2 + Q 2 = S 2

P      je skutečná síla ve wattech [W]

Q      je jalový výkon ve volt-ampér-reaktivním [VAR]

S      je zdánlivá síla ve voltampéru [VA]

Faktor síly "


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1723

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací