Elektrický náboj

Co je elektrický náboj?

Elektrický náboj vytváří elektrické pole. Elektrický náboj ovlivňuje jiné elektrické náboje elektrickou silou a ovlivňuje ostatní náboje se stejnou silou v opačném směru.

Existují 2 typy elektrického náboje:

Kladný náboj (+)

Pozitivní náboj má více protonů než elektrony (Np> Ne).

Kladný náboj je označen znaménkem plus (+).

Pozitivní poplatek přitahuje další záporné poplatky a odrazí další kladné poplatky.

Pozitivní náboj je přitahován dalšími zápornými náboji a odrazen jinými kladnými náboji.

Záporný poplatek (-)

Záporný náboj obsahuje více elektronů než protonů (Ne> Np).

Záporný poplatek je označen znaménkem mínus (-).

Záporný poplatek přitahuje další kladné poplatky a odrazí další záporné poplatky.

Záporný náboj je přitahován dalšími kladnými poplatky a odrazen jinými zápornými poplatky.

Směr elektrické síly (F) podle typu nabíjení

Poplatky q1 / q2 Síla při nabíjení q 1 Síla při nabíjení q 2  
- / - ← ⊝ ⊝ → naplněnost
+ / + ← ⊕ ⊕ → naplněnost
- / + ⊝ → ← ⊕ atrakce
+ / - ⊕ → ← ⊝ atrakce

Náboj elementárních částic

Částice Poplatek (C) Poplatek (e)
Elektron 1,602 x 10 -19 C

- e

Proton 1,602 x 10 -19 C

+ e

Neutron 0 ° C 0

Coulombova jednotka

Elektrický náboj se měří pomocí Coulombovy jednotky [C].

Jeden coulomb má náboj 6,242 × 10 18 elektronů:

1C = 6,242 x 10 18 e

Výpočet elektrického náboje

Když elektrický proud teče po stanovenou dobu, můžeme vypočítat poplatek:

Konstantní proud

Q = It

Q je elektrický náboj, měřený v coulombech [C].

I je proud měřený v ampérech [A].

t je časové období, měřeno v sekundách [s].

Okamžitý proud

Q (t) = \ int_ {0} ^ {t} i (\ tau) d \ tau

Q je elektrický náboj, měřený v coulombech [C].

i ( t ) je okamžitý proud, měřený v ampérech [A].

t je časové období, měřeno v sekundách [s].


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací