Faktor síly

V obvodech střídavého proudu je účiník poměr skutečného výkonu, který se používá k práci, a zdánlivého výkonu dodávaného do obvodu.

Faktor výkonu může získat hodnoty v rozsahu 0 až 1.

Když je veškerý výkon jalový výkon bez skutečného výkonu (obvykle induktivní zátěž) - účiník je 0.

Pokud je veškerý výkon skutečný výkon bez jalového výkonu (odporová zátěž) - účiník je 1.

Definice účiníku

Faktor výkonu se rovná skutečné nebo skutečné energii P ve wattech (W) děleno zdánlivým výkonem | S | ve voltampéru (VA):

PF = P (W) / | S (VA) |

PF - účiník.

P - skutečný výkon ve wattech (W).

| S | - zdánlivá síla - velikost složité energie ve voltampách (VA).

Výpočty účiníku

Pro sinusuidal proudu, účiníku PF je roven absolutní hodnotě kosinu úhlu zdánlivý výkon fáze cp (který je také, je impedance fázový úhel):

PF = | cos φ |

PF je účiník.

φ   je úhel úhel fáze výkonu.

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná zdánlivému výkonu | S | ve voltampéru (VA) krát účiník PF:

P (W) = | S (VA) | × PF = | S (VA) | × | cos φ |

Když má obvod odporovou impedanční zátěž, skutečný výkon P se rovná zdánlivému výkonu | S | a účiník PF je roven 1:

PF (odporové zatížení) = P / | S | = 1

Jalový výkon Q ve voltampérech (VAR) je stejný jako zdánlivý výkon | S | ve voltampéru (VA) krát sinus fázového úhlu φ :

Q (VAR) = | S (VA) | × | hřích φ |

Výpočet jednofázového obvodu z odečtu měřiče skutečného výkonu P v kilowattech (kW), napětí V ve voltech (V) a proudu I v ampérech (A):

PF = | cos φ | = 1 000 × P (kW) / ( V (V) × I (A) )

Výpočet třífázového obvodu z odečtu měřiče skutečného výkonu P v kilowattech (kW), síťového napětí V L-L ve voltech (V) a proudu I v ampérech (A):

PF = | cos φ | = 1 000 × P (kW) / ( 3 × VL-L (V) × I (A) )

Výpočet třífázového obvodu z odečtu měřiče skutečného výkonu P v kilowattech (kW), neutrálního vedení V L-N ve voltech (V) a proudu I v ampérech (A):

PF = | cos φ | = 1 000 × P (kW) / (3 × VL-N (V) × I (A) )

Korekce účiníku

Korekce účiníku je úprava elektrického obvodu za účelem změny účiníku blízko 1.

Výkonový faktor blízko 1 sníží jalový výkon v obvodu a většina energie v obvodu bude skutečná energie. Tím se také sníží ztráty vedení.

Korekce účiníku se obvykle provádí přidáním kondenzátorů do zátěžového obvodu, pokud má obvod indukční součásti, jako je elektrický motor.

Výpočet korekce účiníku

Zdánlivá síla | S | ve voltampérech (VA) se rovná napětí V ve voltech (V) krát proudu I v ampérech (A):

| S (VA) | = V (V) × I (A)

Jalový výkon Q ve voltampérech (VAR) je roven druhé odmocnině druhé mocniny zdánlivé síly | S | ve voltampéru (VA) mínus čtverec skutečné energie P ve wattech (W) (pythagorova věta):

Q (VAR) = √ ( | S (VA) | 2 - P (W) 2 )


Q c (kVAR) = Q (kVAR) - Q opraveno (kVAR)

Jalový výkon Q ve voltampérových reaktivních proudech (VAR) je roven čtverci napětí V ve voltech (V) děleným reaktancí Xc:

Q c (VAR) = V (V), 2 / X c = V (V) 2 / (1 / (2π f (Hz) x C (F) )) = 2π f (Hz) x C (F) x V (V) 2

Takže kondenzátor korekce účiníku ve Faradu (F), který by měl být přidán do obvodu paralelně, se rovná jalovému výkonu Q ve voltampérových reaktivních (VAR) dělených 2násobkem frekvence f v Hertz (Hz) krát druhou mocninou napětí V ve voltech (V):

C (F) = Q c (VAR) / (2π f (Hz) · V (V) 2 )

Elektrická energie "


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1727

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací