Elektrický odpor

Definice a výpočty elektrického odporu.

Definice odporu

Odpor je elektrická veličina, která měří, jak zařízení nebo materiál snižuje tok elektrického proudu skrz něj.

Odpor se měří v jednotkách ohmů (Ω).

Pokud provedeme analogii s tokem vody v potrubí, odpor je větší, když je potrubí tenčí, takže průtok vody je snížen.

Výpočet odporu

Odpor vodiče je odpor materiálu vodiče krát délka vodiče dělená plochou průřezu vodiče.

R = \ rho \ times \ frac {l} {A}

R je odpor v ohmech (Ω).

ρ je odpor v ohmmetrech (Ω × m)

l je délka vodiče v metrech (m)

A je plocha průřezu vodiče v metrech čtverečních (m 2 )

Je snadné pochopit tento vzorec s analogií vodních trubek:

  • když je potrubí delší, délka je větší a odpor se zvýší.
  • když je potrubí širší, plocha průřezu je větší a odpor se sníží.

Výpočet odporu s ohmovým zákonem

R je odpor rezistoru v ohmech (Ω).

V je úbytek napětí na odporu ve voltech (V).

I je proud rezistoru v ampérech (A).

Teplotní účinky odporu

Odpor rezistoru se zvyšuje, když se teplota rezistoru zvyšuje.

R 2 = R 1 x (1 + α ( T 2 - T 1 ))

R 2 je odpor při teplotě T 2 v ohmech (Q).

R 1 je odpor při teplotě T 1 v ohmech (Q).

α je teplotní koeficient.

Odpor rezistorů v sérii

Celkový ekvivalentní odpor rezistorů v sérii je součtem hodnot odporu:

R Total = R 1 + R 2 + R 3 + ...

Odpor rezistorů paralelně

Celkový ekvivalentní odpor rezistorů paralelně je dán:

Měření elektrického odporu

Elektrický odpor se měří ohmmetrem.

Aby bylo možné změřit odpor rezistoru nebo obvodu, měl by být obvod vypnut.

Ohmmetr by měl být připojen ke dvěma koncům obvodu, aby bylo možné odečíst odpor.

Supravodivost

Supravodivost je pokles odporu na nulu při velmi nízkých teplotách blízkých 0 ° K.


V současné době máme kolem 1711 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1722

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací