Elektrický proud

Definice a výpočty elektrického proudu.

Definice elektrického proudu

Elektrický proud je průtok elektrického náboje v elektrickém poli, obvykle v elektrickém obvodu.

Pomocí analogie vodovodního potrubí můžeme vizualizovat elektrický proud jako vodní proud, který teče v potrubí.

Elektrický proud se měří v ampérové ​​(ampérové) jednotce.

Výpočet elektrického proudu

Elektrický proud se měří rychlostí toku elektrického náboje v elektrickém obvodu:

i ( t ) = dQ (t) / dt

Okamžitý proud je dán derivací elektrického náboje v čase.

i (t) je momentální proud I v čase t v ampérech (A).

Q (t) je okamžitý elektrický náboj v coulombech (C).

t je čas v sekundách (s).

Když je proud konstantní:

I = Δ Q / delta t

I je proud v ampérech (A).

ΔQ je elektrický náboj v coulombech (C), který teče v době trvání Δt.

Δt je doba trvání v sekundách (s).

Příklad

Když 5 coulombů protéká rezistorem po dobu 10 sekund,

proud se vypočte podle:

I = Δ Q / Δ t  = 5C / 10s = 0.5A

Aktuální výpočet podle Ohmova zákona

Proud I R v ANP (A) je rovna rezistoru napětí V R ve voltech (V) děleno odporu R v ohmech (Q).

I R = V R / R

Aktuální směr
aktuální typ z na
Pozitivní poplatky + -
Záporné poplatky - +
Konvenční směr + -

Proud v sériových obvodech

Proud, který protéká rezistory v sérii, je stejný ve všech odporech - stejně jako voda protéká jedinou trubkou.

I Celkem = I 1 = I 2 = I 3 = ...

I Celkem - ekvivalentní proud v ampérech (A).

I 1 - proud zátěže č. 1 v ampérech (A).

I 2 - proud zátěže # 2 v ampérech (A).

I 3 - proud zátěže # 3 v ampérech (A).

Proud v paralelních obvodech

Proud, který protéká zátěží paralelně - stejně jako voda protéká paralelními trubkami.

Celkový proud I Celkem je součet paralelních proudů každé zátěže:

I Celkem = I 1 + I 2 + I 3 + ...

I Celkem - ekvivalentní proud v ampérech (A).

I 1 - proud zátěže č. 1 v ampérech (A).

I 2 - proud zátěže # 2 v ampérech (A).

I 3 - proud zátěže # 3 v ampérech (A).

Aktuální dělič

Současné dělení rezistorů paralelně je

R T = 1 / (1 / R 2 + 1 / R 3 )

nebo

I 1 = I T x R T / ( R 1 + R T )

Kirchhoffův současný zákon (KCL)

Spojení několika elektrických součástí se nazývá uzel .

Algebraický součet proudů vstupujících do uzlu je nula.

I k = 0

Střídavý proud (AC)

Střídavý proud je generován sinusovým zdrojem napětí.

Ohmův zákon

I Z = V Z / Z

I Z   - proudový tok zátěží měřený v ampérech (A)

V Z - úbytek napětí na zátěži měřený ve voltech (V)

Z   - impedance zátěže měřená v ohmech (Ω)

Úhlová frekvence

ω = 2 π f

ω - úhlová rychlost měřená v radiánech za sekundu (rad / s)

f - frekvence měřená v hertzech (Hz).

Okamžitý proud

i ( t ) = I vrcholový hřích ( ωt + θ )

i ( t ) - okamžitý proud v čase t, měřený v ampérech (A).

Ipeak - maximální proud (= amplituda sinu), měřeno v ampérech (A).

ω - úhlová frekvence měřená v radiánech za sekundu (rad / s).

t - čas, měřeno v sekundách (s).

θ        - fáze sinusové vlny v radiánech (rad).

RMS (efektivní) proud

I rmsI effI pík / √ 2 ≈ 0,707 I pík

Špičkový proud

I p-p = 2 I pík

Aktuální měření

Měření proudu se provádí připojením ampéru v sérii k měřenému objektu, takže veškerý měřený proud protéká ampérmetrem.

Ampérmetr má velmi nízký odpor, takže téměř neovlivňuje měřený obvod.


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1721

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací