Kalkulačka Wattů na Amps

Elektrická energie ve  wattech (W) na elektrický proud v kalkulátoru A (A) .

A
mA

Kalkulačka pro zesilovače do wattů »

* Použijte e pro vědecký zápis. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet DC wattů na zesilovač

Proud I v ampérech (A) se rovná výkonu P ve wattech (W) děleno napětím V ve voltech (V):

I(A) = P(W) / V(V)

Výpočet střídavých jednofázových wattů na zesilovač

Fázový proud I v ampérech (A) je roven výkonu P ve wattech (W) děleno účinníkem PF krát násobkem RMS napětí V ve voltech (V):

I(A) = P(W) / (PF × V(V))

Účiník odporové impedance je roven 1.

Výpočet třífázového proudu AC na zesilovač

Výpočet se síťovým napětím

Fázový proud I v ampérech (A) je roven výkonu P ve wattech (W), děleno druhou odmocninou trojnásobku účiníku PF krát násobek hodnoty RMS napětí V L-L ve vedení (V):

I(A) = P(W) / (3 × PF × VL-L(V) )

Účiník odporové impedance je roven 1.

Výpočet s nulovým napětím

Fázový proud I v ampérech (A) je roven výkonu P ve wattech (W), děleno trojnásobkem účiníku PF a násobkem vedení k nulovému RMS napětí V L-N ve voltech (V):

I(A) = P(W) / (3 × PF × VL-N(V) )

Účiník odporové impedance je roven 1.

Typické hodnoty účiníku

Pro přesné výpočty nepoužívejte typické hodnoty účiníku.

přístroj Typický účiník
Odolné zatížení 1
Zářivka 0,95
Žárovka 1
Plné zatížení indukčního motoru 0,85
Indukční motor bez zatížení 0,35
Odolná trouba 1
Synchronní motor 0,9

Výpočet wattů na zesilovače »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 156

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací