Výpočet Candela na lumen

Jak převést svítivost v kandele (cd) na světelný tok v lumenech (lm).

Můžete vypočítat, ale ne převést kandelu na lumen, protože lumen a kandela nepředstavují stejné množství.

Výpočet Candela na lumen

Pro rovnoměrný izotropní světelný zdroj se světelný tok Φ v v lumenech (lm) rovná světelné intenzitě I v v kandele (cd),

krát pevný úhel Ω ve steradiánech (sr):

Φv(lm) = Iv(cd) × Ω(sr)

Plný úhel Ω ve steradiánech (sr) je roven 2krát pí krát 1 mínus kosinus poloviny úhlu vrcholu kužele θ ve stupních (°):

Ω(sr) = 2π(1 - cos(θ/2))

Světelný tok Φ v v lumenech (lm) se rovná intenzitě světla I v v kandela (cd),

krát 2krát pi krát 1 minus kosinus poloviny vrcholového úhlu 9 ve stupních (°):

Φv(lm) = Iv(cd) × ( 2π(1 - cos(θ/2)) )

Tak

lumeny = candela × ( 2π(1 - cos(stupňů/2)) )

Nebo

lm = cd × ( 2π(1 - cos(°/2)) )

Příklad

Najděte světelný tok Φ v v lumenech (lm), když je intenzita světla I v v kandele (cd) 400cd a vrcholový úhel je 60 °:

Φv(lm) = 400cd × ( 2π(1 - cos(60°/2)) ) = 336,7 lm

Výpočet lumenů na kandelu »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 199

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací