Výpočet GPA

Výpočet průměrné známky grade point average (GPA).

Co je GPA?

GPA je systém hodnocení průměrného prospěchu používaný hlavně ve Spojených státech amerických.

Nejprve musíte převést známky na americký systém. To znamená k českým známkám 1-2-3-zopakovat přiřadit písmena A, B, C, D a F(fail), kde A je nejlepší. Za Ačko (= českou jedničku) jsou čtyři body, za B (= naši dvojku) 3 body, za C (trojku) body 2, za D 1 bod (v ČR nemáme, takže tohle trošku pomůže průměr zlepšit).

Pak vynásobíte u každé zkoušky body * počet kreditů a sečtete body za všechny zkoušky. Součet následně vydělíte celkovým počtem kreditů za všechny absolvované zkoušky, a výsledkem bude číslo mezi 4 (samé jedničky) a 2 (samé trojky). To je vaše GPA.

Výpočet GPA

GPA se počítá jako vážený průměr známek, kde počet kreditů / hodin je váha a číselná známka je převzata z tabulky GPA.

GPA se rovná součtu součinu váhy kreditních hodin (w) krát stupně (g):

GPA = w 1 x g 1 + w 2 × g 2 + w 3 x g 3 + ... + w n × g n

Váha kreditních hodin (w i ) se rovná kreditním hodinám třídy vyděleným součtem kreditních hodin všech tříd:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

Tabulka GPA

Školní známka Procentní stupeň GPA
A 94-100 4.0
A- 90-93 3.7
B + 87-89 3.3
B 84-86 3.0
B- 80-83 2.7
C + 77-79 2.3
C 74-76 2,0
C- 70-73 1.7
D + 67-69 1.3
D 64-66 1,0
D- 60-63 0,7
F 0-65 0

Příklad výpočtu GPA

2 kredity třídy s hodnocením A.

1 kreditová třída se stupněm C.

1 kreditová třída se stupněm C.

součet kreditů = 2 + 1 + 1 = 4

w1 = 2/4 = 0,5

w2 = 1/4 = 0,25

w3 = 1/4 = 0,25

g1 = 4

g2 = 2

g3 = 2

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 = 0,5 × 4 + 0,25 × 2 + 0,25 × 2 = 3

Kalkulačka GPA »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací