Kalkulačka procent

Kalkulačka procent je bezplatný online nástroj pro výpočet procent.

Najděte věty, které představují váš problém, a naše online procentuální kalkulačka vám okamžitě odpoví. Vložte hodnoty do dvou polí a kliknutím na tlačítko Vypočítat zobrazíte správný výsledek.

Použijte tuto velmi jednoduchou a složitější procentuální kalkulačku, která vám také ukáže vzorec pro procentuální řešení, abyste rychle vyřešili a pochopili všechny problémy týkající se procenta.

%
 × 
 = 
   
Co je
% z
?
   
je jaké procento
?
   
%
je
%
co?
   
Jaká je procentuální změna
z
na
?
   
%

Procenta, zlomek a desetinná kalkulačka

Vložte jednu hodnotu do sekce Procento nebo Desítkové a stiskněte zelené tlačítko (=) vpravo. Nebo vložte do frakce dvě hodnoty (například 1/10 = tam umístíte 1 a 10 níže) a stisknete zelené tlačítko (=) vpravo. A kalkulačka vám dá správnou odpověď.

Procent:       Zlomek:       Desetinný:    
%
       
   
   
   

O této bezplatné online procentuální kalkulačce

Jedná se o bezplatnou online kalkulačku procenta pro mobilní zařízení, která vám pomůže s výpočtem procenta a přijetím správné odpovědi.

Jedná se o 3-pásmovou procentuální kalkulačku (pro nalezení procenta čísla, výpočet x jako procento y). Bez ohledu na to, zda to můžete spočítat nebo ne, vám tento online nástroj pomůže najít správné řešení. Níže naleznete také odpovědi na nejčastěji kladené otázky, jako je výpočet procentního vzorce, jak můžete vypočítat procenta bez kalkulačky, jak vypočítat procentuální zvýšení nebo snížení atd.

Nejčastější dotazy týkající se výpočtu procenta

Co je procento?

 • Jedno procento (1%) znamená 1 na 100.
 • Slovo "procent" pochází z latiny (v procentech).
 • Je zobrazen symbolem%.
 • Používá se v matematice.

Jak je definováno procento (%)?

Procenta je procenta, což znamená díly na sto, popisuje, kolik dílů je ze sta částí určité věci.

Podrobnější vysvětlení procenta

Jedno procento se rovná zlomku 1/100:

1% = 1/100 = 0,01

Deset procent se rovná zlomku 10/100:

10% = 10/100 = 0,1

Padesát procent se rovná zlomku 50/100:

50% = 50/100 = 0,5

Sto procent se rovná 100/100 zlomku:

100% = 100/100 = 1

Sto deset procent se rovná zlomku 110/100:

110% = 110/100 = 1,1

Zlomek nebo poměr se 100 chápaný jako jmenovatel; například 0,98 se rovná procentu 98. Výsledek se získá vynásobením množství procentem.

Procentní znamení a historie

Slovo "procent" pochází z latiny (v procentech ). V angličtině to znamená „ze sta“. Je zobrazen symbolem% .

Je zapsáno na pravou stranu čísla: 50%

Vzorec pro výpočet procentuálního zvýšení / snížení

 • Když množství roste (zvětšuje se), můžeme vypočítat jeho PERCENT INCREASE:
 • ZVÝŠENÍ PERCENTU = ( nová částka - původní částka ) původní částka 100 %
 • Když se množství zmenší (zmenší se), můžeme vypočítat jeho PERCENTNÍ SNÍŽENÍ:
 • PERCENTNÍ SNÍŽENÍ = ( původní částka - nová částka ) původní částka 100 %
 • Pokud máte stále problém se dostat k výsledku, použijte naši procentuální kalkulačku v horní části stránky.

Jak vypočítat procento zvýšení

 • Nejprve: zjistěte rozdíl (zvýšení) mezi dvěma čísly, která porovnáváte.
 • Zvýšení = nové číslo - původní číslo
 • Potom: vydělte nárůst původním číslem a znásobte odpověď 100.
 • % zvýšení = zvýšení ÷ původní číslo × 100.
 • Pokud je vaše odpověď záporné číslo, jedná se o procentuální pokles.

Výpočet procenta snížení:

 • Nejprve: zjistěte rozdíl (pokles) mezi dvěma čísly, která porovnáváte.
 • Snížení = původní číslo - nové číslo
 • Poté: vydělte pokles původním číslem a vynásobte odpověď 100.
 • % Snížit = Snížit ÷ Původní číslo × 100
 • Pokud je vaše odpověď záporné číslo, jedná se o procentuální nárůst.
 • Pokud chcete vypočítat procentuální zvýšení nebo snížení několika čísel, doporučujeme použít první vzorec.
 • Kladné hodnoty znamenají procentuální nárůst, zatímco záporné hodnoty znamenají procentuální pokles.

Jak zvýšíte počet o určité procento?

 • Yelp vám dá až 5 000 znaků, abyste mohli navrhnout svou odpověď / recenzi
 • Yelp aktualizoval svůj systém iOS tak, aby umožňoval 500 znaků na jeden tip, a do seznamu Další recenze na iPhonu přidá vyhledávací pole recenze.

Yelp vás však inspiroval k tomu, abyste byli extra verbální nebo dlouho nacvičení a napsat epickou recenzi, existují také určitá omezení. Yelp vám dá až 5 000 znaků, abyste mohli navrhnout svou odpověď nebo recenzi. Ve skutečnosti existuje omezený počet znaků pro recenze na Yelpu také v aplikaci pro iOS 500 znaků na Tip a přidejte vyhledávací pole pro recenze do seznamu Další recenze na iPhone.

Příklady - procento zvýšení a snížení

 • Název: 80 znaků
 • Popis: neomezeno
 • Popis pro mobilní zařízení: neomezeno

V lednu Dylan pracoval celkem 35 hodin, v únoru pracoval 45,5 hodiny - o jaké procento se Dylanova pracovní doba zvýšila v únoru?

Pro vyřešení tohoto problému nejprve vypočítáme rozdíl v hodinách mezi novým a starým číslem. 45,5 - 35 hodin = 10,5 hodin. Vidíme, že Dylan pracoval v únoru o 10,5 hodiny více než v lednu - to je jeho nárůst. Pro výpočet zvýšení jako procenta je nyní nutné dělení zvýšit původním (lednovým) číslem:

10,5 × 35 = 0,3

Nakonec, pro získání procenta vynásobíme odpověď 100. To jednoduše znamená posunutí desetinného místa o dva sloupce doprava.

0,3 × 100 = 30

Dylan proto v únoru pracoval o 30% více hodin než v lednu.

V březnu Dylan znovu pracoval 35 hodin - stejně jako v lednu (nebo 100% hodin v lednu). Jaký je procentuální rozdíl mezi Dylanovými únorovými hodinami (45,5) a jeho březnovými hodinami (35)? Možná si budete myslet, že mezi Dylanovými hodinovými hodinami (35) a únorovými (45,5) hodinami došlo k 30% nárůstu, že mezi únorovými a březnovými hodinami dojde k 30% poklesu. Tento předpoklad je nesprávný - vypočítáme rozdíl.

Nejprve vypočítejte pokles v hodinách, to je: 45,5 - 35 = 10,5

Poté vydělte pokles původním číslem (únorové hodiny), takže:

10,5 ÷ 45,5 = 0,23 (na dvě desetinná místa).

Nakonec se násobí 0,23 x 100, čímž se získá 23%. Dylanovy hodiny byly v březnu o 23% nižší než v únoru.

Někdy je snazší zobrazit procentuální pokles jako záporné číslo - pro výpočet procentního zvýšení postupujte podle výše uvedeného vzorce - vaše odpověď bude záporné číslo, pokud došlo k poklesu. V případě Dylana dochází k poklesu na -15,5. -10,5 ÷ 45,5 = -0,23. -0,23 × 100 = -23%.

Dylanovy hodiny lze zobrazit v datové tabulce jako:

Měsíc Hodiny odpracovány Procentní změna
leden 35  
Únor 45.5 30%
březen 35 -23%

Co je X jako procento Y

V naší online procentuální kalkulačce najděte poměr jednoho čísla k druhému v procentech.

Příklady nalezení X jako procenta Y

Přemýšlejte o tom jako proměnu zlomku v procenta. Vaše frakce je x / y a vaše procento je [neznámé, zde] A / 100.

x / y = A / 100

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je přesunout zlomek kolem. Pokud vynásobíte obě strany číslem 100, dostanete A (vaše neznámé) = 100x děleno y. Stačí připojit čísla a ven přijde odpověď. Některé příklady to mohou ještě více objasnit.

Co je 10 procent z 50?

S použitím vzorce, který jsme právě vypracovali, x je 10 a y je 50. Součet je tedy: v

100 × 10 = 1 000

1000 × 50 = 20.

Odpověď: 10 je 20% z 50.

Tato metoda samozřejmě také pracuje s problémem více slovem.

Za prodej stolu jste dostali provizi ve výši 7,50 $. Prodejní cena je 150 $.

Další společnost vám uvedla provizi ve výši 4,5%. Chcete vědět, která je lepší hodnota.

To se vás ptá: „Co je $ 7,50 jako procento ze 150 $?“.

Použitím vzorce tedy x je 7,5 a y je 150.

7,5 × 100 = 750

750 × 150 = 5.

Odpověď: Provize je 5% z prodejní ceny. Provize ve výši 4,5% je proto pro vás jako zákazníka lepší hodnotou.

Zlomky, desetinná místa a procenta

Zlomky, desetinná místa a procenta jsou jen různé způsoby, jak zobrazit stejné hodnoty. V níže uvedeném grafu je vidět první zlomek, procento a desetinná čísla. Zkuste kliknout na níže uvedená pole a zjistit, jaký je rozdíl mezi hodnotami zlomek, procenta a desetinných míst.

Jen si představte, že máte koláč a nakrájíte ho na 100 kusů. Jeden plátek je 1 procento celého koláče. To je velmi důležité, jak pracovat s procenty.

Příklad hodnot - výpočet koláče a procenta

Zde je tabulka běžně používaných hodnot zobrazených v procentech, desetinách a zlomcích:

Procent Desetinný Zlomek
1% 0,01 1/100
5% 0,05 1/20
10% 0,1 1/10
12½% 0,125 1/8
20% 0,2 1/5
25% 0,25 1/4
331/3% 0,333... 1/3
50% 0,5 1/2
75% 0,75 3/4
80% 0,8 4/5
90% 0,9 9/10
99% 0,99 99/100
100% 1 100/100
125% 1,25 5/4
150% 1,5 3/2
200% 2 2/1

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 356

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací