gcc -D

Příznak volby gcc -D

gcc -D definuje makro, které má použít preprocesor.

Syntax

$ gcc -D jméno [ možnosti ] [ zdrojové soubory ] [ -o výstupní soubor ]
$ gcc -D jméno = definice [ možnosti ] [ zdrojové soubory ] [ -o výstupní soubor ]

Příklad

Napište zdrojový soubor myfile.c :

// myfile.c
#include <stdio.h>
 
void main ()
{
    #ifdef DEBUG   
       printf ("Debug run \ n");
    #else
       printf ("Release run \ n");
    #endif
}

Sestavte soubor myfile.c a spusťte jej s definovaným DEBUG:

$ gcc -D DEBUG myfile.c -o myfile
$ ./myfile
Debug run
$

Nebo vytvořte soubor myfile.c a spusťte jej bez definice DEBUG:

$ gcc myfile.c -o myfile
$ ./myfile
Release run
$


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací