Jak převést zesilovače na kVA

Jak převést elektrický proud v ampérech (A) na zdánlivý výkon v kilovolt-ampérech (kVA).

Můžete vypočítat kilovolt-ampéry z ampérů a voltů , ale nemůžete převést ampéry na kilovolt-ampéry, protože kilovolt-ampéry a ampérové ​​jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet jednofázového zesilovače do kVA

Zdánlivý výkon S v kilovolt-ampérech se rovná fázovému proudu I v ampérech, násobku RMS napětí V ve voltech, děleno 1000:

S (kVA) = I (A) x V (V) / 1000

Takže kilovolt-ampéry se rovnají ampérovým časům voltů děleným 1000.

kilovolt-ampéry = ampéry × volty / 1000

nebo

kVA = A ⋅ V / 1000

Příklad

Jaký je zdánlivý výkon v kVA, když je fázový proud 12A a napájení RMS napětí je 110V?

Řešení:

S = 12A × 110V / 1000 = 1,32 kVA

Vzorec pro výpočet 3 fázových zesilovačů na kVA

Výpočet se síťovým napětím

Zdánlivý výkon S v kilovolt-ampérech (s vyváženým zatížením) je roven druhé odmocnině trojnásobného fázového proudu I v ampérech, krát násobku RMS napětí VL-L ve vedení ve voltech, děleno 1000:

S (kVA) = 3 x I (A) x V L-L (V) / 1000

Tak kilovoltový-zesilovače jsou stejné 3 krát ampéry krát voltů děleno 1000.

kilovolt-ampéry = 3 × ampéry × volty / 1000

nebo

kVA = 3 × A ⋅ V / 1000

Příklad

Jaký je zdánlivý výkon v kVA, když je fázový proud 12A a napájení RMS od napětí k vedení je 190V?

Řešení:

S = 3 x 12A x 190V / 1000 = 3.949kVA

Výpočet s nulovým napětím

Zdánlivý výkon S v kilovolt-ampérech (s vyváženým zatížením) je roven trojnásobku fázového proudu I v ampérech, časům vedení na neutrální RMS napětí VL-N ve voltech, děleno 1000:

S (kVA) = 3 x I (A) x V L-N (V) / 1000

Takže kilovolt-ampéry se rovnají trojnásobku ampér krát voltů děleno 1000.

kilovolt-ampéry = 3 × ampéry × volty / 1000

nebo

kVA = 3 x A ⋅ V / 1000

Příklad

Jaký je zdánlivý výkon v kVA, když je fázový proud 12A a napájení na nulové napětí RMS je 120V?

Řešení:

S = 3 x 12A × 120 V / 1000 = 4,32 kVA

Jak převést kVA na zesilovače »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací