Jak převést zesilovače na kilowatty

Jak převést elektrický proud v ampérech (A) na elektrickou energii v kilowattech (kW) .

Můžete vypočítat kilowatty z ampérů a voltů . Nelze převést zesilovače na kilowatty, protože kilowatty a zesilovací jednotky neměří stejné množství.

DC pro výpočet kilowattů

Výkon P v kilowattech se rovná proudu I v ampérech, krát napětí V ve voltech děleno 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají ampér krát volty děleno 1000:

kilowatt = amp × volt / 1000

nebo

kW = A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kW, když je proud 3A a napájení je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů, děleno 1000.

P = 3A × 110V / 1000 = 0,33 kW

Jednofázový zesilovač AC pro výpočet kilowattů

Skutečný výkon P v kilowattech se rovná účiníku PF násobenému fázovým proudem I v ampérech, časům RMS napětí V ve voltech děleným 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Kilowatty se tedy rovnají časům účiníku a ampérům a voltům děleným 1000:

kilowatt = PF × amp × volt / 1000

nebo

kW = PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kW, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3 A a napájení RMS je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 amps krát napětí 110 voltů, děleno 1000.

P = 0,8 × 3A × 110 V / 1000 = 0,264 kW

AC třífázový zesilovač pro výpočet kilowattů

Skutečná síla P v kW se rovná odmocnině 3násobek účiníku PF doba fázového proudu jsem v ampérech, krát řádcích RMS napětí V L-L, ve voltech děleno 1000:

P (kW) = 3 x PF x I (A) x V L-L (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají druhé odmocnině 3krát účiníku PF krát ampér krát volty děleno 1000:

kilowatt = 3 × PF × amp × volt / 1000

nebo

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kW, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3 A a napájení RMS je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná druhé odmocnině trojnásobného účiníku 0,8násobku proudu 3 ampérnásobku napětí 110 voltů, děleno 1000.

P = 3 x 0,8 x 3A x 110 V / 1000 = 0.457kW

Jak převést kilowatty na zesilovače »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1908

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací