Jak převést zesilovače na VA

Elektrický proud v ampérech (A) na zdánlivý výkon ve voltampérech (VA).

Můžete vypočítat voltové zesilovače z ampérů a voltů , ale nemůžete převést zesilovače na voltampéry, protože voltampéry a ampérové ​​jednotky neměří stejné množství.

Jednofázové zesilovače podle výpočtového vzorce VA

Zdánlivý výkon S ve voltampérech (VA) je roven proudu I v ampérech (A), násobku napětí RMS V ve voltech (V):

S (VA) = I (A) × V (V)

Volt-ampéry se tedy rovnají ampérnásobkům voltů:

volt-ampéry = ampéry × volty

nebo

VA = A ⋅ V

Příklad

Jaký je zjevný výkon VA, když je proud 12A a napětí je 110V?

Řešení:

S = 12A × 110V = 1320VA

3-fázový zesilovač do výpočetního vzorce VA

Zdánlivý výkon S v voltampérech (VA) je rovna odmocnině 3x proudu I v ampérech (A), kde čára čáry RMS napětí V L-L, ve voltech (V):

S (VA) = 3 × I (A) × V L-L (V)

Volt-ampéry se tedy rovnají druhé odmocnině 3krát ampér-krát volty:

kilovolt-ampéry = 3 × ampéry × volty

nebo

kVA = 3 × A ⋅ V

Příklad

Jaký je zjevný výkon VA, když je proud 12A a napětí je 110V?

Řešení:

S = 3 x 12A x 110V = 2286VA

Jak převést VA na zesilovače »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1910

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací