Jak převést zesilovače na watty

Jak převést elektrický proud v ampérech (A) na elektrickou energii ve wattech (W) .

Můžete vypočítat watty z ampérů a voltů . Nelze převést zesilovače na watty, protože jednotky wattů a zesilovačů neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet stejnosměrných zesilovačů na watty

Výkon P ve wattech (W) je roven proudu I v ampérech (A), krát napětí V ve voltech (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Takže watty se rovnají ampér krát volty:

watt = amp × volt

nebo

W = A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je proud 3A a napětí je 110V?

Odpověď: výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 3A × 110V = 330 W

Jednofázový zesilovač AC pro výpočet výpočtu wattů

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná účiníku PF násobenému fázovým proudem I v ampérech (A), časům RMS napětí V ve voltech (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Watty se tedy rovnají dobám účiníku a ampérům a voltům:

watt = PF × amp × volt

nebo

W = PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3A a napájecí napětí RMS je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 amps krát napětí 110 voltů.

P = 0,8 x 3 A x 110 V = 264 W

AC třífázový zesilovač na výpočetní vzorec wattů

Výpočet wattů s napájecím napětím

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná druhé odmocnině trojnásobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), násobku napětí RMS napětí V L-L ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Watty se tedy rovnají druhé odmocnině 3krát účiníku PF krát ampér krát volty:

watt = 3 × PF × amp × volt

nebo

W = 3 × PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3A a napájecí napětí RMS je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 3 x 0,8 x 3A x 110V = 457W

Výpočet ve wattech s nulovým napětím

Výpočet předpokládá, že zatížení jsou vyvážená.

Skutečný výkon P ve wattech (W) se rovná trojnásobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), násobku vedení k nulovému RMS napětí V L-0 ve voltech (V):

P (W) = 3 x PF x I (A) x V L-0 (V)

Watty se tedy rovnají trojnásobku účiníku PF krát ampér krát volty:

watt = 3 × PF × amp × volt

nebo

W = 3 × PF × A × V

Jak převést watty na zesilovače »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1912

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací