Jak převést kilowatty na zesilovače

Jak převést elektrickou energii v kilowattech (kW) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat zesilovače z kilowattů a voltů . Nemůžete převést kilowatty na zesilovače, protože kilowatty a zesilovače neměří stejné množství.

Vzorec DC kilowatts to amps

Proud I v ampérech se rovná 1000násobku výkonu P v kilowattech, děleno napětím V ve voltech:

I (A) = 1 000 × P (kW) / V (V)

Takže zesilovače se rovnají 1000 krát kilowattů děleným volty.

zesilovače = 1000 × kilowatty / volty

nebo

A = 1 000 × kW / V

Příklad

Jaký je proud v ampérech, když je spotřeba energie 0,33 kilowattů a napájení je 110 V?

I = 1 000 x 0,33 kW / 110 V = 3 A

Jednofázový kilowatts střídavého proudu podle vzorce pro výpočet zesilovače

Fázový proud I v ampérech se rovná 1000násobku skutečného výkonu P v kilowattech, děleno účinníkem PF a RMS napětí V ve voltech:

I = 1 000 × P / ( PF × V )

Zesilovače jsou tedy rovny 1000krát kilowattů děleno časovým faktorem voltů.

zesilovače = 1 000 × kilowattů / ( PF × volty)

nebo

A = 1 000 × kW / ( PF × V)

Příklad

Jaký je fázový proud v ampérech, když je spotřeba energie 0,33 kilowattů, účiník je 0,8 a napájecí napětí RMS je 110 voltů?

I = 1 000 x 0,33 kW / (0,8 x 110 V) = 3,75 A

AC třífázové kilowatty podle vzorce pro výpočet zesilovače

Fázový proud I v ampérech je roven 1000násobku skutečného výkonu P v kilowattech, děleno druhou odmocninou trojnásobku účiníku PF krát násobek hodnoty RMS napětí V L-L ve vedení ve voltech:

I = 1 000 × P / ( 3 × PF × V L-L )

Takže zesilovače se rovnají 1000krát kilowattům vyděleným druhou odmocninou 3krát účiníku a voltům.

zesilovače = 1 000 × kilowattů / ( 3 × PF × volty)

nebo

A = 1 000 × kW / ( 3 × PF × V)

Příklad

Jaký je fázový proud v ampérech, když je spotřeba energie 0,33 kilowattů, účiník je 0,8 a napájení je 110 voltů?

I = 1000 × 0.33kW / ( 3 x 0,8 x 110 V) = 2.165A

Jak převést zesilovače na kilowatty »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací