Jak převést lux na lumen

Jak převést jas v luxech (lx) na světelný tok v lumenech (lm).

Můžete vypočítat lumen z luxů a plochy povrchu. Jednotky Lux a lumen představují různá množství, takže nemůžete převést lux na lumen.

Výpočtový vzorec Lux až lumen

Výpočet Lux na lumen s plochou v čtverečních stopách

Světelný tok Φ V v lumenech (lm) je rovna násobku 0.09290304 osvětlení E V v luxech (lx) krát povrchová plocha A ve čtverečních stop (ft 2 ):

ΦV(lm) = 0.09290304 × Ev(lx) × A(ft2)

U sférického světelného zdroje se plocha A rovná čtyřnásobku pínásobku poloměru koule na druhou:

A = 4⋅π⋅ r 2

Tak světelného toku Φ V v lumenech (lm) je rovna násobku 0.09290304 osvětlení E V v luxech (lx), 4krát pí krát druhá mocnina koule poloměr r ve stopách (ft):

Φ V (lm) = 0,09290304 × E v (lx) × 4⋅π⋅ r (ft) 2

Tak

lumen = 0,09290304 × lux × (čtvereční stopy)

nebo

lm = 0,09290304 × lx × ft 2

Výpočet Lux až lumen s plochou A metrech čtverečních

Světelný tok Φ V v lumenech (lm) je rovna osvětlení E V v luxech (lx) krát povrchová plocha v metrech čtverečních (m 2 ):

ΦV(lm) = Ev(lx) × A(m2)

U sférického světelného zdroje se plocha A rovná čtyřnásobku pínásobku poloměru koule na druhou:

A = 4⋅π⋅ r 2

Tak světelného toku Φ V v lumenech (lm) se rovná osvětlení E V v luxech (lx), 4krát pí krát druhá mocnina koule poloměr r v metrech (m):

Φ V (lm) = E v (lx) x 4⋅π⋅ r 2

Tak

lumeny = lux × (metrů čtverečních)

nebo

lm = lx × m 2

Příklad

Jaký je světelný tok na ploše 4 metrů čtverečních a jasu 500 luxů?

Φ V (lm) = 500 lux x 4 m 2 = 2000 lm

Jak převést lumen na lux »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1936

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací