Jak převést ohmy na zesilovače

Jak převést odpor v ohmech (Ω) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat zesilovače z ohmů a voltů nebo wattů , ale nemůžete převést ohmy na zesilovače, protože jednotky amp a ohm představují různé veličiny.

Výpočet ohmů pro zesilovače s volty

Proud I v ampérech (A) se rovná napětí V ve voltech (V) děleno odporem R v ohmech (Ω):

I (A) = V (V) / R (Ω)

Tak

amp = volt / ohm

nebo

A = V / Ω

Příklad

Jaký je proud elektrického obvodu, který má napětí 12 V a odpor 40 ohmů?

Proud I je roven 12 V děleno 40 ohmy:

I = 12V / 40Ω = 0,3A

Výpočet ohmů pro zesilovače s watty

Proud I v ampérech (A) se rovná druhé odmocnině výkonu P ve wattech (W), děleno odporem R v ohmech (Ω):

                   _______________

I (A) = √P (W) / R (Ω)

Tak

                     _______________

amp = watt / ohm

nebo

               __________

A = W / Ω

Příklad

Jaký je proud elektrického obvodu, který má spotřebu energie 30 W a odpor 120Ω?

Aktuální I se rovná druhé odmocnině 30 wattů děleno 120 ohmy:

             ________________

I = 30 W / 120 Ω = 0,5 A

Jak převést zesilovače na ohmy »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1940

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací