Jak převést ohmy na volty

Jak převést elektrický odpor v ohmech (Ω) na elektrické napětí ve voltech (V) .

Můžete vypočítat volty z ohmů a ampérů nebo wattů , ale nemůžete převést ohmy na volty, protože jednotky ohm a volt jsou jednotky různých fyzikálních veličin.

Výpočet ohmů na volty s ampéry

Podle Ohmova zákona je napětí U ve voltech (V) rovno proudu I v ampérech (A) krát odporu R v ohmech (Ω):

(V) = I (A) × R (Ω)

Takže volty jsou rovny násobku ampérů a ohmů:

volty = ampéry × ohmy

nebo

V = A × Ω

Příklad

Vypočítejte napětí ve voltech, když je odpor 25 ohmů a proud je 0,2 ampéru.

Napětí V se rovná 0,2 ampérům krát 25 ohmů, což se rovná 5 voltům:

U = 0,2A × 25Ω = 5V

Výpočet ohmů na volty s watty

Výkon P se rovná napětí U násobku proudu I :

P = U × I

Proud I se rovná napětí U dělenému odporem R (ohmův zákon):

I = U / R

Síla P se tedy rovná

P = U × U / R = U 2 / R

Takže napětí U ve voltech (V) se rovná druhé odmocnině výkonu P ve wattech (W) krát odporu R v ohmech (Ω):

                    __________________

(V) = √P (W) × R (Ω)

Takže volty jsou rovny druhé odmocnině wattů krát ohmů:

volty = √ watty × ohmy

nebo

V = √ W × Ω

Příklad

Vypočítejte napětí U ve voltech, když je odpor 12,5Ω a výkon je 2 watty.

Napětí U se rovná druhé odmocnině 2 wattů krát 12,5 ohmů, což se rovná 5 voltům:

U = √ 2W × 12,5Ω = 5V

Jak převést volty na ohmy »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1941

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací