Jak převést volty na kilowatty

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrickou energii v kilowattech (kW) .

Můžete počítat kilowatty z voltů a zesilovačů , ale nemůžete převést volty na kilowatty, protože kilowatty a voltové jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet stejnosměrného napětí na kilowatty

Výkon P v kilowattech (kw) se rovná napětí V ve voltech (V), násobku proudu I v ampérech (A) děleno 1000:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

Kilowatty se tedy rovnají voltovým časům ampérů vyděleným 1000:

kilowatty = volty × ampéry / 1000

nebo

kW = V × A / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je proud 3A a napájení je 15V?

Výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 15 voltů děleno 1000.

P = 15 V x 3 A / 1 000 = 0,045 kW

Jednosměrná střídavá fáze pro výpočet kilowattů

Skutečný výkon P v kilowattech (kW) se rovná účiníku PF krát fázovému proudu I v ampérech (A), násobku napětí RMS V ve voltech (V):

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Kilowatty se tedy rovnají časům účiníku a ampérům a voltům:

kilowatt = PF × amp × volt / 1000

nebo

kW = PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3 A a napájení RMS je 110 V?

Výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 amps krát napětí 110 voltů děleno 1000.

P = 0,8 × 3A × 110 V / 1000 = 0,264 kW

AC třífázový volt pro výpočet kilowattů

Skutečný výkon P v kilowattech (kW) se rovná druhé odmocnině trojnásobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), násobku napětí RMS napětí V L-L ve voltech (V) vyděleným 1000:

P (kW) = 3 x PF x I (A) x V L-L (V) / 1000

            ≈ 1,732 x PF x I (A) x V L-L (V) / 1000

Takže kilowatty se rovnají druhé odmocnině 3krát účiníku PF krát ampér krát volty děleno 1000:

kilowatt = 3 × PF × amp × volt / 1000

nebo

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3 A a napájení je 110 V?

Výkon P se rovná účiníku 0,8násobku proudu 3 Amps krát napětí 110 voltů děleno 1000.

P (kW) = 3 x 0,8 x 3A x 110 V / 1000 = 0.457kW

Jak převést kW na volty »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1948

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací