Jak převést volty na watty

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrickou energii ve wattech (W) .

Můžete vypočítat watty z voltů a ampérů, ale nemůžete převést volty na watty, protože jednotky wattů a voltů nejsou jednotky stejných fyzikálních veličin.

Vzorec pro výpočet stejnosměrného napětí na watty

Příkon P ve wattech se rovná napětí U ve voltech, násobku proudu I v ampérech:

P (W) = U (V) × I (A)

Watty se tedy rovnají voltům krát ampérům:

watt = volt × amp

nebo

W = V × A

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je proud 3A a napájení je 15V?

Odpověď: výkon P se rovná proudu 3 ampéry krát napětí 15 voltů.

P = 15 V x 3 A = 45 W

Výpočetní vzorec pro výkon v jednosměrné střídavé soustavě

Skutečný výkon P ve wattech se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech, krát RMS napětí U ve voltech:

P (W) = PF × I (A) × U (V)

Watty se tedy rovnají násobku ampérů a voltů:

watt = PF × amp × volt

nebo

W = PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3A a napájení RMS je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8 krát proud 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P = 0,8 x 3 A x 110 V = 264 W

Vzorec pro výpočet výkonu u třífázové AC elektrické soustavy

Skutečná síla P ve wattech je rovna odmocnině 3 násobek účiníku PF doba fázového proudu jsem v ampérech, krát řádcích efektivní napětí U L-L, ve voltech:

P (W) = 3 × PF × I (A) × U L-L (V)

Watty se tedy rovnají druhé odmocnině 3 krát účiník PF krát ampér krát volty:

watt = 3 × PF × amp × volt

nebo

W = 3 × PF × A × V

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve wattech, když je účiník 0,8 a fázový proud je 3A a napájecí napětí RMS je 110 V?

Odpověď: výkon P se rovná účiníku 0,8 krát proud 3 ampéry krát napětí 110 voltů.

P (W) = 3 x 0,8 x 3A x 110V = 457W

Jak převést watty na volty »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1951

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací