Jak převést napětí na elektronové napětí

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na energii v elektronových voltech (eV).

Můžete vypočítat elektronové volty z voltů a elementárního náboje nebo coulombů, ale nemůžete převést volty na elektronové volty, protože jednotky voltů a elektronů představují různé veličiny.

Výpočet napětí V s elementárním nábojem

Energie E v elektronových voltech (eV) se rovná napětí V ve voltech (V), násobku  elektrického náboje Q v elementárním náboji nebo náboji proton / elektron (e):

E (eV) = V (V) × Q (e)

Elementární náboj je elektrický náboj 1 elektronu se symbolem e.

Tak

elektronvolt = volt × elementární náboj

nebo

eV = V × e

Příklad

Jaká je energie v elektronových voltech, která je spotřebována v elektrickém obvodu s napětím 20 V a tokem náboje 40 elektronových nábojů?

E = 20 V x 40 e = 800 eV

Výpočet voltů do eV pomocí coulombů

Energie E v elektronových voltech (eV) se rovná napětí V ve voltech (V), násobku elektrického náboje Q v coulombech (C) děleno 1,602176565 × 10 -19 :

E (eV) = V (V) x Q (C) / 1,602176565 x 10 -19

Tak

elektronvolt = volt × coulomb / 1,602176565 × 10 -19

nebo

eV = V x C / 1,602176565 x 10 -19

Příklad

Jaká je energie v elektronových voltech, která je spotřebována v elektrickém obvodu s napětím 20 V a tokem nabíjení 2 coulombů?

E = 20V x 2C / 1,602176565 x 10 -19 = 2,4966 x 10 20 eV

Jak převést eV na volty »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací