Jak převést watty na zesilovače

Jak převést elektrickou energii ve wattech (W) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat zesilovače z wattů a voltů . Nemůžete převést watty na zesilovače, protože jednotky wattů a zesilovačů neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet DC wattů na zesilovač

Proud I v ampérech (A) se rovná výkonu P ve wattech (W), děleno napětí V, ve voltech (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Takže zesilovače jsou stejné jako watty děleny volty.

amp = watt / volt

nebo

A = W / V

Příklad

Jaký je proud v ampérech, když je spotřeba energie 330 W a napájení je 110 V?

I = 330 W / 110 V = 3A

Jednosložková střídavá wattová metoda pro výpočet zesilovače

Fázový proud I v ampérech (A) se rovná skutečnému výkonu P ve wattech (W), děleno účinníkem PF krát násobkem RMS napětí V ve voltech (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Zesilovače se tedy rovnají watům děleným časovým faktorem voltů.

ampéry = watty / ( PF × volty)

nebo

A = W / ( PF × V)

Příklad

Jaký je fázový proud v ampérech, když je spotřeba energie 330 W, účiník je 0,8 a napájení RMS je 110 V?

I = 330 W / (0,8 x 110 V) = 3,75 A

Vzorec pro výpočet třífázového proudu AC na zesilovač

Výpočet zesilovačů se síťovým napětím

Fázový proud I v ampérech (A) se rovná činného výkonu P ve wattech (W), dělená druhou odmocninou z 3násobek účiníku PF krát řádcích RMS napětí V L-L, ve voltech (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Zesilovače se tedy rovnají watům děleným druhou odmocninou 3krát účiníku a voltům.

ampéry = watty / ( 3 × PF × volty)

nebo

A = W / ( 3 × PF × V)

Příklad

Jaký je fázový proud v ampérech, když je spotřeba energie 330 W, účiník je 0,8 a napájení RMS je 110 V?

I = 330W / ( 3 x 0,8 x 110V) = 2.165A

Výpočet zesilovačů s nulovým napětím

Výpočet předpokládá, že zatížení jsou vyvážená.

Fázový proud I v ampérech (A) je roven skutečnému výkonu P ve wattech (W), děleno trojnásobkem účiníku PF násobkem vedení k nulovému RMS napětí V L-0 ve voltech (V):

I (A) = P (W) / (3 x PF x V L-0 (V) )

Takže zesilovače se rovnají wattům vyděleným třikrát výkonovým faktorem a volty.

ampéry = watty / (3 × PF × volty)

nebo

A = W / (3 × PF × V)

Jak převést zesilovače na watty »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1952

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací