Jak převést watty na volty

Jak převést elektrickou energii ve wattech (W) na elektrické napětí ve voltech (V) .

Můžete vypočítat volty z wattů a zesilovačů , ale nemůžete převést watty na volty, protože jednotky wattů a voltů neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet DC wattů na volty

Napětí V ve voltech se rovná výkonu P ve wattech děleno proudem I v ampérech:

V (V) = P (W) / I (A)

Takže volty se rovnají wattům děleným ampérem.

volt = watt / amp

nebo

V = W / A

Příklad

Jaké je napětí ve voltech, když je spotřeba energie 45 wattů a proud je 3 ampéry?

V = 45 W / 3A = 15 V

Jednofázový výpočet střídavého výkonu ve wattech na volty

Napětí RMS V ve voltech se rovná výkonu P ve wattech děleno účinníkem PF a fázovým proudem I v ampérech:

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

Volty se tedy rovnají watům děleným časovým faktorem účiníku ampér.

volty = watty / ( PF × ampéry)

nebo

V = W / ( PF × A)

Příklad

Jaké je RMS napětí ve voltech, když je spotřeba energie 330 W, účiník je 0,8 a fázový proud je 3,75 A?

V = 330 W / (0,8 x 3,75 A) = 110 V

AC třífázový vzorec pro výpočet wattů na volty

Linka na lince RMS napětí V L-L, ve voltech se rovná výkonu P ve wattech, dělená druhou odmocninou z 3násobek účiníku PF doba fázového proudu I v ampérech:

V L-L (V) = P (W) / ( 3 x PF x I (A) )

Volty se tedy rovnají wattům vyděleným druhou odmocninou trojnásobku ampérového času.

volty = watty / ( 3 × PF × ampéry)

nebo

V = W / ( 3 × PF × A)

Příklad

Jaké je RMS napětí ve voltech, když je spotřeba energie 330 W, účiník je 0,8 a tok fázového proudu je 2,165 ampér?

V = 330W / ( 3 x 0,8 x 2.165A) = 110V

Jak převést volty na watty »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací