Převod kilometrů na kalorií

Kilojouly (kJ) na kalorií (cal), kalkulačka energetické konverze a jak převádět.

Kalkulačka kilojoul na kalorií

Zadejte energii v kilojoulech, vyberte typ kalorií a stiskněte tlačítko Převést :

kJ
CAL

Převod kalorií na kJ »

Malé a velké kalorie

Malá kalorie (cal) je energie potřebná ke zvýšení 1 gramu vody o 1 ° C při tlaku 1 atmosféry.

Velká kalorie (Cal) je energie potřebná ke zvýšení 1 kg vody o 1 ° C při tlaku 1 atmosféry.

Velká kalorie se také nazývá kalorie potravin a používá se jako jednotka potravinové energie.

Jak převést z kilojoulové na kalorií

Kilojouly na termochemické kalorie

1 kal th = 0,004184 kJ

1 kJ = 239,0057 cal th

Energie v termochemických kaloriích E (calth) se rovná energii v kilojoulech E (kJ) krát 239.0057:

E (cal) = E (kJ) × 239,0057

Příklad

Převeďte 0,6 kJ na termochemické kalorie.

E (cal) = 0,6 kJ × 239,0057 = 143,4 cal th

Kilojouly do 15 ° C kalorií

1 kal 15 = 0,0041855 kJ

1 kJ = 238,9201 cal 15

Energie při 15 ° C kalorií E (cal15) se rovná energii v kilojoulech E (kJ) krát 238,9201:

E (kal 15 ) = E (kJ) × 238,9201

Příklad

Převeďte 0,6 kJ na kalorie 15 ° C.

E (cal 15 ) = 0,6 kJ × 238,9201 = 143,352 cal 15

Kilojouly na velké / kalorií potravin

1 Cal = 4,184 kJ

1 kJ = 0,239 Cal

Energie ve velkých kaloriích E / Cal ( E ) se rovná energii v kilojoulech E (kJ) krát 0,239:

E (Cal) = E (kJ) × 0,239

Příklad

Převeďte 0,6 kJ na kalorie.

E (Cal) = 0,6 kJ × 0,239 = 0,1434 Cal

Převod kalorií na kJ »


V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací