Převod čísla

Převaděč základny čísel

Do jednoho z textových polí zadejte číslo a stiskněte tlačítko Převést:

2
8
10
16

Převod čísla

 • Převodník ASCII, hexadecimální, binární, desetinná, základní64
 • Převod ASCII textu na binární formát
 • Převod textu na hexadecimální kód ASCII
 • Základní převodník
 • Binární převodník
 • Převodník binárního řetězce na ASCII text
 • Převodník binárních čísel na decimální
 • Binární převodník na hexadecimální převodník
 • Převod datumu do římských číslic
 • Převod desetinných míst na zlomky
 • Převodník na desetinná místa
 • Desítkový na binární převodník
 • Desítkový na osmičkový převodník
 • Převodník čísla z decimální do hexadecimální soustavy
 • Převody stupňů na stupně, minuty, sekundy
 • Převodník stupňů, minut, sekund na desetinné stupně
 • Převod stupňů na radiány
 • Převod zlomku na desetinné číslo
 • Převodník frakcí na procenta
 • Hex / desetinný / osmičkový / binární převodník
 • Převodník textu z hex do ASCII
 • Převod z hexadecimální do binární soustavy
 • Převodník čísel z hexadecimální do decimální soustavy
 • Převodník z osmič na desetiny
 • Převod procenta na desetinná místa
 • Převodník procenta na zlomek
 • Převodník procent na ppm
 • ppm na procentuální převodník
 • převodník ppm na ppb
 • převodník ppm na ppt
 • Převodník ppb na ppm
 • převodník ppt na ppm
 • ppm převodník
 • Převodník radiánů na stupně
 • Převodník římských čísel
 • Převodník vědeckých notací
 • Jak převést binární na desetinné
 • Jak převést binární na hex
 • Jak převést desetinné číslo na binární
 • Jak převést desetinné místo na zlomek
 • Jak převést desetinné místo na hex
 • Jak převést stupně na radiány
 • Jak převést zlomek na desetinné
 • Jak převést hex na binární
 • Jak převést hex na desetinné
 • Jak převést číslo na římské číslice
 • Jak převést procenta na ppm
 • Jak převést ppm na procenta
 • Jak převést radiány na stupně
 • Jak převést římské číslice na číslo
 • BTU/h na konverzi Wattů
 • Řetězec na binární převodník
 • Převodník binárních řetězců

 • V současné době máme kolem 1711 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

  a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

  Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

  Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


  K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací