Převod ASCII textu na binární formát

Zadejte textový řetězec ASCII / Unicode a stiskněte tlačítko Převést (např. Zadejte „Příklad“
a získejte „01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101“):

 

Jak převést text na binární

Převést text na binární kód ASCII:

 1. Získejte kód znaku z tabulky ASCII
 2. Převeďte znak na binární bajt
 3. Pokračujte dalším znakem

Příklad

Převod textu „plant trees“ na binární kód ASCII:

Řešení:

Pomocí tabulky ASCII získejte kód ASCII ze znaku.

"P" => 80 = 2 6 2 4 = 01010000 2

"l" => 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2

"a" => 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2

Pro všechny textové znaky byste měli získat binární bajty:

"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"

Jak používat převodník textu na binární soubory?

 1. Vložit text do vstupního textového pole.
 2. Vyberte typ kódování znaků.
 3. Vyberte výstupní oddělovací znak.
 4. Stiskněte tlačítko Převést.

Jak převést angličtinu na binární kód?

 1. Získejte anglický znak
 2. Získejte ASCII kód ​​anglického znaku z tabulky ASCII
 3. Převeďte znak na binární bajt
 4. Pokračujte dalším anglickým dopisem

Jak převést znak „A“ na binární?

Použití ASCII tabulka: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 2 0 = 01000001 2

Jak převést znak „0“ na binární?

Použijte tabulku ASCII: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2

ASCII text do hexadecimálního nebo binárního formátu

ASCII
znak
Šestnáctkové Binární
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
SO 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
CAN 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
US 1F 00011111
Mezera 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
> 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
I 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

Převodník binárních textů »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 878

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací