Převodník binárních řetězců

Vstoupit binárních čísel s některou prefix / postfix / oddělovač a stiskněte Převést tlačítko
(Eg: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Řetězec na binární převodník »

Kódování textu ASCII používá pro každý znak pevný 1 bajt.

Kódování textu UTF-8 používá proměnný počet bajtů pro každý znak. To vyžaduje oddělovač mezi každým binárním číslem.

Jak převést binární na text

Převést binární kód ASCII na text:

  1. Získejte binární bajt
  2. Převést binární bajt na desetinné
  3. Získejte charakter kódu ASCII z tabulky ASCII
  4. Pokračujte dalším bajtem

Příklad

Převést "01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011" binární kód ASCII na text:

Řešení:

Pomocí tabulky ASCII získejte znak z kódu ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 => "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 => "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 => "a"

Pro všechny binární bajty byste měli získat text:

"Sázet stromy"

Jak převést binární kód 01000001 na text?

Použijte tabulku ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 2 = 64 + 1 = 65 = znak 'A'

Jak převést 00110000 binární na text?

Použijte tabulku ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' znak

Binární do tabulky převodu textu ASCII

Šestnáctkové Binární ASCII
znak
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 TAK
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 UMĚT
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 NÁS
20 00100000 Prostor
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 Ó
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 PROTI
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5 D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 A
62 01100010 b
63 01100011 C
64 01100100 d
65 01100101 E
66 01100110 F
67 01100111 G
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 Ó
70 01110000 str
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 proti
77 01110111 w
78 01111000 X
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2270

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací