Jak převést kVA na zesilovače

Jak převést zdánlivou sílu v kilovolt-ampérech (kVA) na elektrický proud v ampérech (A).

Můžete vypočítat zesilovače z kilovolt-ampérů a voltů , ale nemůžete převést kilovolt-ampéry na ampéry, protože jednotky kilovolt-ampéry a ampéry neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet kVA na jednofázový proud

Fázový proud I v ampérech se rovná 1000násobku zdánlivé síly S v kilovolt-ampérech, děleno RMS napětím V ve voltech:

I(A) = 1000 × S(kVA) / V(V)

Takže zesilovače se rovnají 1000krát kilovolt-ampéry dělenými volty.

ampéry = 1 000 × kVA / volty

nebo

A = 1 000 kVA / V

Příklad

Otázka: Jaký je fázový proud v ampérech, když je zdánlivý výkon 3 kVA a napájení RMS je 110 V?

Řešení:

I = 1 000 × 3 kVA / 110 V = 27,27 A

Vzorec pro výpočet 3 fází kVA na zesilovače

Výpočet se síťovým napětím

Fázový proud I v ampérech je roven 1000násobku zdánlivé energie S v kilovolt-ampérech, děleno druhou odmocninou trojnásobku hodnoty RMS napětí V na napětí V ve voltech:

I(A) = 1000 × S(kVA) / (3 × VL-L(V) )

Takže zesilovače se rovnají 1000krát kilovolt-ampéry děleno druhou odmocninou 3krát voltů.

ampér = 1000 × kVA / (3 × volty)

nebo

A = 1000 ⋅ kVA / (3 × V)

Příklad

Otázka: Jaký je fázový proud v ampérech, když je zdánlivý výkon 3 kVA a RMS napětí na vedení je 190 voltů?

Řešení:

I = 1000 × 3kVA / (3 × 190V) = 9.116A

Výpočet s nulovým napětím

Fázový proud I v ampérech se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S v kilovolt-ampérech, děleno trojnásobkem RMS napětí V na napětí V ve voltech:

I(A) = 1000 × S(kVA) / (3 × VL-N(V) )

Takže zesilovače se rovnají 1000krát kilovolt-ampéry děleno 3krát volty.

amps = 1000 × kVA / (3 × volts)

nebo

A = 1000 ⋅ kVA / (3 × V)

Příklad

Otázka: Jaký je fázový proud v ampérech, když je zdánlivý výkon 3 kVA a napájení na nulové napětí RMS je 120 voltů?

Řešení:

I = 1000 × 3kVA / (3 × 120V) = 8,333A

Jak převést zesilovače na kVA »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1181

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací