Kosinová funkce

cos (x), cosine function.

Kosinová definice

V pravoúhlém trojúhelníku ABC je sinus α, sin (α) definován jako poměr mezi stranou sousedící s úhlem α a stranou protilehlou k pravému úhlu (přepážka):

cos α = b / c

Příklad

b = 3 "

c = 5 "

cos a = b / c = 3/5 = 0,6

Graf kosinus

TBD

Kosinová pravidla

Název pravidla Pravidlo
Symetrie cos(-θ) = cos θ
Symetrie cos(90°- θ) = sin θ
Pythagorova identita sin2(α) + cos2(α) = 1
  cos θ = sin θ / tan θ
  cos θ = 1 / sec θ
Dvojitý úhel cos 2θ = cos2 θ - sin2 θ
Součet úhlů cos(α+β) = cos α cos β - sin α sin β
Rozdíl úhlů cos(α-β) = cos α cos β + sin α sin β
Součet produktu cos α + cos β = 2 cos [(α+β)/2] cos [(α-β)/2]
Rozdíl k produktu cos α - cos β = - 2 sin [(α+β)/2] sin [(α-β)/2]
Zákon kosinů  
Derivát cos' x = - sin x
Integrální ∫ cos x dx = sin x + C
Eulerova formule cos x = (eix + e-ix) / 2

Inverzní funkce cosine

Arkus kosinus x je definován jako inverzní kosinové funkce x při -1≤x≤1.

Když se kosinus y rovná x:

cos y = x

Pak je arkkosin x roven inverzní kosinové funkci x, která se rovná y:

arccos x = cos -1 x = y

Příklad

arccos 1 = cos -1 1 = 0 rad = 0 °

Viz: Funkce Arccos

Cosine stůl

X

(°)

X

(rad)

cos x
180 ° π -1
150 ° 5π / 6 -√ 3 /2
135 ° 3π / 4 -√ 2 /2
120 ° 2π / 3 -1/2
90 ° π / 2 0
60 ° π / 3 1/2
45 ° π / 4 2 /2
30 ° π / 6 3 /2
0 ° 0 1

V současné době máme kolem 929 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací