HTML znakové kódy

Všechny HTML znakové kódy textových písem a symbolů od & # 0; do & # 65535; .

Kliknutím na znak získáte kód HTML:

 
 

* Zkontrolujte, zda je v prohlížeči Android podporován znak.

Speciální kódy HTML

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
  & # 09;   horizontální karta
  & # 10;   line feed
  & # 13;   návrat vozu / vstup
  & # 160; & nbsp; nerozbitný prostor

Normální HTML znakové kódy

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
  & # 32;   prostor
! & # 33;   vykřičník
" & # 34; & quot; dvojitá nabídka
# & # 35;   číslo
$ & # 36;   dolar
% & # 37;   procent
& & # 38; & amp; ampersand
' & # 39; & apos; jednoduchá nabídka
( & # 40;   levá závorka
) & # 41;   pravá závorka
* & # 42;   hvězdička
+ & # 43;   Plus
, & # 44;   čárka
- & # 45;   mínus
. & # 46;   doba
/ & # 47;   rozřezat
0 & # 48;   nula
1 & # 49;   jeden
2 & # 50;   dva
3 & # 51;   tři
4 & # 52;   čtyři
5 & # 53;   Pět
6 & # 54;   šest
7 & # 55;   sedm
8 & # 56;   osm
9 & # 57;   devět
: & # 58;   dvojtečka
; & # 59;   středník
< & # 60; & lt; méně než
= & # 61;   znamení rovnosti
> & # 62; & gt; větší než
? & # 63;   otazník
@ & # 64;   na znamení
A & # 65;    
B & # 66;    
C & # 67;    
D & # 68;    
E & # 69;    
F & # 70;    
G & # 71;    
H & # 72;    
& # 73;    
J & # 74;    
K & # 75;    
L & # 76;    
M & # 77;    
N & # 78;    
Ó & # 79;    
P & # 80;    
Q & # 81;    
R & # 82;    
S & # 83;    
T & # 84;    
U & # 85;    
PROTI & # 86;    
W & # 87;    
X & # 88;    
Y & # 89;    
Z & # 90;    
[ & # 91;   levá hranatá závorka
\ & # 92;   obrácené lomítko
] & # 93;   pravá hranatá závorka
^ & # 94;   stříška / cirkus
_ & # 95;   podtržítko
` & # 96;   hrob / přízvuk
A & # 97;    
b & # 98;    
C & # 99;    
d d    
E & # 101;    
F & # 102;    
G & # 103;    
h & # 104;    
i & # 105;    
j & # 106;    
k & # 107;    
l & # 108;    
m & # 109;    
n & # 110;    
Ó & # 111;    
str & # 112;    
q & # 113;    
r & # 114;    
s & # 115;    
t & # 116;    
u & # 117    
proti & # 118;    
w & # 119;    
X & # 120;    
y & # 121;    
z & # 122;    
{ & # 123;   levá složená závorka
| & # 124;   svislá lišta
} & # 125;   pravá složená závorka
~ & # 126;   vlnovka

Extra kódy

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
  & # 160; & nbsp; nerozbitný prostor
¡ & # 161; & iexcl; invertovaný vykřičník
¢ & # 162; ¢ znak centu
£ & # 163; &libra; libra znamení
¤ & # 164; & Curren; znak měny
¥ & # 165; ¥ jen znamení
¦ & # 166; & brvbar; zlomený bar
§ & # 167; &sekta; sekce znamení
¨ & # 168; & uml; diaeréza
© & # 169; &kopírovat; znamení autorských práv
ª & # 170; & ordf; ženský ordinální indikátor
« & # 171; & laquo; vlevo směřující guillemet
¬ & # 172; nepodepsat
­ & # 173; &plachý; měkký spojovník
® & # 174; & reg; registrované znamení
¯ & # 175; & macr; makron
° & # 176; & deg; stupeň znamení
± & # 177; & plusmn; znaménko plus-mínus
² & # 178; & sup2; horní index dvě
³ & # 179; & sup3; horní index tři
" & # 180; &akutní; akutní přízvuk
µ & # 181; & micro; micro sign
& # 182; & para; znak odstavce
· & # 183; & middot; prostřední tečka
¸ & # 184; & cedil; rozestup cedilla
¹ & # 185; & sup1; horní index
º & # 186; & ordm; mužský řadový indikátor
» & # 187; & raquo; pravé polohovací guillemet
¼ & # 188; & frac14; zlomek jedna čtvrtina
½ & # 189; & frac12; zlomek jedna polovina
¾ & # 190; & frac34; zlomek tři čtvrtiny
¿ & # 191; & iquest; obrácený otazník
A & # 192; &Hrob;  kapitál A s hrobem
A & # 193; & Aacute;  kapitál A s akutní
A & # 194; & Acirc;  kapitál A s circumflexem
A & # 195; & Atilde;  kapitál A s vlnovkou
A & # 196; & Auml;  kapitál A s diaerezí
A & # 197; &Prsten;  kapitál A s kroužkem
Æ & # 198; & AElig;  kapitál AE
C & # 199; & Ccedil;  kapitál C s cedilla
E & # 200; & Egrave;  kapitál E s hrobem
E & # 201; & Eacute;  kapitál E s akutní
E & # 202; & Ecirc;  velké písmeno E s circumflexem
E & # 203; & Euml;  velké E s diaerezí
Ì & # 204; & Igrave;  kapitál I s hrobem
Í & # 205; & Iacute;  kapitál I s akutní
Î & # 206; & Icirc;  kapitál I s circumflexem
Ï & # 207; & Iuml;  kapitál I s diaerezí
Ð & # 208; & ETH;  kapitál ETH
Ñ & # 209; & Ntilde;  kapitál N s vlnovkou
Ó & # 210; & Ograve;  kapitál O s hrobem
Ó & # 211; & Oacute;  kapitál O s akutní
Ó & # 212; & Ocirc;  kapitál O s circumflexem
Ó & # 213; & Otilde;  kapitál O s vlnovkou
Ó & # 214; & Ouml;  velké O s diaerezí
× & # 215; & časy; znaménko násobení
Ó & # 216; & Oslash;  kapitál O s mrtvicí
Ù & # 217; & Ugrave;  kapitál U s hrobem
Ú & # 218; & Uacute;  kapitál U s akutní
Û & # 219; & Ucirc;  kapitál U s circumflexem
" & # 220; & Uuml;  kapitál U s diaerezí
" & # 221; & Yacute;  kapitál Y s akutní
Þ & # 222; &TRN;  kapitál THORN
ß & # 223; & szlig;  malé ostré s
A & # 224; &hrob;  malý s hrobem
A & # 225; & aacute;  malý s akutní
A & # 226; &;  malý a s cirkusem
A & # 227; & atilde;  malý s vlnovkou
A & # 228; & auml;  malý s diaerezí
A & # 229; &prsten;  malý s prstenem výše
æ & # 230; & aelig;  malá ae
C & # 231; & ccedil;  malý c s cedilla
E & # 232; & egrave;  malé e s hrobem
E & # 233; & eacute;  malé e s akutní
E & # 234; & ecirc;  malé e s cirflexem
E & # 235; & euml;  malé e s diaerezí
ì & # 236; & igrave;  malý i s hrobem
í & # 237; & iacute;  malý i s akutní
" & # 238; & icirc;  malý i s circumflexem
ï & # 239; & iuml;  malý i s diaerezí
ð & # 240; & eth;  malý et
- & # 241; & ntilde;  malé n s vlnovkou
Ó & # 242; & ograve;  malý s hrobem
Ó & # 243; & oacute;  malý o s akutním
Ó & # 244; & ocirc;  malý o s cirflexem
Ó & # 245; & otilde;  malý o s vlnovkou
Ó & # 246; & ouml;  malý o s diaerezí
÷ & # 247; &rozdělit; divize znamení
Ó & # 248; & oslash;  malý o s mrtvicí
ù & # 249; & ugrave;  malý u s hrobem
ú & # 250; & uacute;  malý u s akutní
û & # 251; & ucirc;  malé u s cirflexem
ü & # 252; & uuml;  malý u s diaerezí
ý & # 253; & yacute;  malé y s akutní
þ & # 254; &trn;  malý trn
ÿ & # 255; & yuml;  malé y s diaerezí

HTML kódy matematických symbolů

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
& & # 38; & amp; ampersand
& # 8226; &býk; kulka
& # 9702;   bílá kulka
& # 8729;   kulka operátor
& # 8227;   trojúhelníková kulka
& # 8259;   spojovník
° & # 176; & deg; stupeň
& # 8734; & infin; nekonečno
& # 8240; & permil; na milil
& # 8901; & sdot; multiplikační tečka
± & # 177; & plusmn; Plus mínus
& # 8224; &dýka; hermitian
- & # 8212; & mdash;  
¬ & # 172;  
µ & # 181; & micro;  
& # 8869; & perp;  
& # 8741; & par;  

Měnové kódy

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
$ & # 36;   dolar
& # 8364; euro
£ & # 163; &libra; libra
¥ & # 165; ¥ jen / yuan
¢ & # 162; ¢ cent
& # 8377;   indická rupie
& # 8360;   rupie
& # 8369;   peso
& # 8361;   Korean vyhrál
฿ & # 3647;   thajský baht
& # 8363;   dong
& # 8362;   šekel

Kódy duševního vlastnictví

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
© & # 169; &kopírovat; autorská práva
® & # 174; & reg; registrovaná ochranná známka
& # 8471;   zvukové nahrávky
& # 8482; &obchod; ochranná známka
& # 8480;   servisní značka

Kódy řecké abecedy

Char Číselný
kód
Pojmenovaný
kód
Popis
a & # 945; & alfa; malá alfa
p & # 946; β malá beta
γ & # 947; & gama; malá gama
δ & # 948; δ malá delta
ε & # 949; & epsilon; malý epsilon
ζ & # 950; & zeta; malá zeta
η & # 951; & eta; malá eta
θ & # 952; & theta; malé theta
ι & # 953; &jota; malá iota
κ & # 954; & kappa; malý kappa
λ & # 955; & lambda; malá lambda
μ & # 956; & mu; malý mu
ν & # 957; & nu; malá nu
ξ & # 958; & xi; malé xi
ο & # 959; & omicron; malý omicron
π & # 960; & pi; malý pi
ρ & # 961; & rho; malý rho
σ & # 963; & sigma; malý sigma
τ & # 964; & tau; malý tau
υ & # 965; & upsilon; malý upsilon
φ & # 966; & phi; malý phi
χ & # 967; & chi; malý chi
ψ & # 968; & psi; malý psi
ω & # 969; & omega; malá omega
Α & # 913; & Alpha; kapitál alfa
Β & # 914; Β kapitál beta
Γ & # 915; & Gamma; kapitál gama
Δ & # 916; Δ kapitál delta
Ε & # 917; & Epsilon; kapitál epsilon
Ζ & # 918; & Zeta; kapitál zeta
Η & # 919; & Eta; kapitál eta
Θ & # 920; & Theta; kapitál theta
Ι & # 921; &Jota; kapitál iota
Κ & # 922; & Kappa; kapitál kappa
Λ & # 923; & Lambda; kapitál lambda
Μ & # 924; & Mu; kapitál mu
Ν & # 925; & Nu; kapitál nu
Ξ & # 926; & Xi; kapitál xi
Ο & # 927; & Omicron; kapitál omicron
Π & # 928; & Pi; kapitál pi
Ρ & # 929; & Rho; kapitál rho
Σ & # 931; & Sigma; kapitál sigma
Τ & # 932; & Tau; kapitál tau
Υ & # 933; & Upsilon; kapitál upsilon
Φ & # 934; & Phi; kapitál phi
Χ & # 935; & Chi; kapitál chi
Ψ & # 936; & Psi; kapitál psi
Ω & # 937; & Omega; kapitál omega

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1982

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací