Azyl × asyl x asil x azil

Pamatujte si, že azyl se píše vždycky jenom s písmenem z.

Původ má v řeckém výrazu asylon, ale v českém jazykovém systému se slovo azyl už plně usadilo a přizpůsobilo se mu.

Pravopis slova azyl vychází z české výslovnosti, ve které se vyslovuje azyl s písmenem z. Slovo je kompletně začleněné do českého jazyka, proto se i skloňuje podle standardních postupů. Slovíčko azyl přitom pochází z řečtiny – je odvozené od slova asylon (útočiště).

Co to je azyl?

Každý, kdo je v zemi původu pronásledován, může po do jiného státu požádat o mezinárodní ochranu, která je udělena formou azylu. 

Tomu, kdo prokáže, že byl ve své zemi pronásledován může být udělen azyl. Důvody k udělení azylu jsou: pronásledování za uplatňování politických práv a svobod z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Stejně tak může být azyl udělen osobě, které ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel, má opodstatněné obavy z pronásledování kvůli nebezpečnými předsudkům (např. pověry o čarodějnictví v rovníkové Africe), obává se výkonu soudně či jinak uloženého trestu, jenž je hodnocen jako nepřiměřeně přísný, exemplární trest či jako trest nehumální (např. z pohledu mnoha států trest smrti), nebo možnosti, že takový trest bude uložen, a vzhledem k těmto obavám se nechce nebo nemůže vrátit zpět do svého domovského státu.

Dalším důvodem udělení mezinárodní ochrany je sloučení s rodinným příslušníkem (manželem, nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému již byl azyl udělen.

Posledním důvodem k udělení azylu jsou takzvané humanitární důvody. Na humanitární azyl není právní nárok (bavíme-li se o ČR) a je čistě na uvážení daného státu, komu jej udělí a z jakých důvodů.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova azyl.

  • V době komunismu žádalo mnoho Čechů v USA o azyl.
  • Příští rok se očekává větší počet žadatelů o azyl.
  • Získat azyl není jednoduché.
  • Německo přijímá tisíce žadatelů o azyl.
  • Milenecký azyl může být tím správným řešením.
  • Poskytnete nám pro dnešní večer azyl?
  • Pokud splníte podmínky, dostanete azyl.
  • Azyl je pouze dočasné řešení.
  • Chtěli bychom získat politický azyl, ale víme, že to nebude jednoduché.
Source : Krcmic.cz

V současné době máme kolem 2742 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 4264

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací