Elektrické napětí

Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma body elektrického pole.

Pomocí analogie vodovodního potrubí můžeme vizualizovat napětí jako výškový rozdíl, který způsobuje stékání vody dolů.

V = φ 2 - φ 1

V je napětí mezi bodem 2 a 1 ve voltech (V) .

φ 2 je elektrický potenciál v bodě 2 ve voltech (V).

φ 1 je elektrický potenciál v bodě 1 ve voltech (V).

V elektrickém obvodu se elektrické napětí V ve voltech (V) rovná spotřebě energie E v joulech (J)

děleno elektrickým nábojem Q v coulombech (C).

V = \ frac {E} {Q}

V je napětí měřené ve voltech (V)

E je energie měřená v joulech (J)

Q je elektrický náboj měřený v coulombech (C)

Napětí v sérii

Celkové napětí několika zdrojů napětí nebo poklesů napětí v sérii je jejich součet.

V T = V 1 + V 2 + V 3 + ...

V T - ekvivalentní zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

V 1 - zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

V 2 - zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

V 3 - zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

Napětí paralelně

Zdroje napětí nebo paralelní poklesy napětí mají stejné napětí.

V T = V 1 = V 2 = V 3 = ...

V T - ekvivalentní zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

V 1 - zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

V 2 - zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

V 3 - zdroj napětí nebo pokles napětí ve voltech (V).

Dělič napětí

Pro elektrický obvod s odpory (nebo jinou impedancí) v sérii je pokles napětí V i na rezistoru R i :

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

Kirchhoffův zákon napětí (KVL)

Součet úbytků napětí v proudové smyčce je nula.

V k = 0

Stejnosměrný obvod

Stejnosměrný proud (DC) je generován zdrojem konstantního napětí, jako je baterie nebo zdroj stejnosměrného napětí.

Úbytek napětí na odporu lze vypočítat z odporu odporu a proudu odporu pomocí Ohmova zákona:

Výpočet napětí podle Ohmova zákona

V R = I R × R

V R - úbytek napětí na odporu měřený ve voltech (V)

I R - proudový tok přes odpor měřený v ampérech (A)

R - odpor rezistoru měřený v ohmech (Ω)

AC obvod

Střídavý proud je generován sinusovým zdrojem napětí.

Ohmův zákon

V Z = I Z × Z

V Z - úbytek napětí na zátěži měřený ve voltech (V)

I Z - proudový tok zátěží měřený v ampérech (A)

Z - impedance zátěže měřená v ohmech (Ω)

Krátkodobé napětí

v ( t ) = V max x sin ( ? t + θ )

v (t) - napětí v čase t, měřeno ve voltech (V).

V max - maximální napětí (= amplituda sine), měřeno ve voltech (V).

ω - úhlová frekvence měřená v radiánech za sekundu (rad / s).

t - čas, měřeno v sekundách (s).

θ        - fáze sinusové vlny v radiánech (rad).

RMS (efektivní) napětí

V rmsV eff  =  V max / √ 2 ≈ 0,707 V max

V rms - napětí RMS, měřeno ve voltech (V).

V max - maximální napětí (= amplituda sine), měřeno ve voltech (V).

Špičkové napětí

V p-p = 2 V max

Pokles napětí

Pokles napětí je pokles elektrického potenciálu nebo rozdíl potenciálu na zátěži v elektrickém obvodu.

Měření napětí

Elektrické napětí se měří voltmetrem. Voltmetr je zapojen paralelně s měřenou součástí nebo obvodem.

Voltmetr má velmi vysoký odpor, takže téměř neovlivňuje měřený obvod.

Napětí podle zemí

Napájení střídavým napětím se může v každé zemi lišit.

Evropské země používají 230 V, zatímco země Severní Ameriky používají 120 V.

Země Napětí
[Volty]
Frekvence
[Hertz]
Austrálie 230V 50 Hz
Brazílie 110 V 60 Hz
Kanada 120V 60 Hz
Čína 220V 50 Hz
Francie 230V 50 Hz
Německo 230V 50 Hz
Indie 230V 50 Hz
Irsko 230V 50 Hz
Izrael 230V 50 Hz
Itálie 230V 50 Hz
Japonsko 100 V 50/60 Hz
Nový Zéland 230V 50 Hz
Filipíny 220V 60 Hz
Rusko 220V 50 Hz
Jižní Afrika 220V 50 Hz
Thajsko 220V 50 Hz
Spojené království 230V 50 Hz
USA 120V 60 Hz

Elektrický proud »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 1720

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací