Elektrické napätie

Elektrické napätie je definované ako rozdiel elektrického potenciálu medzi dvoma bodmi elektrického poľa.

Použitím analógie vodovodného potrubia môžeme vizualizovať napätie ako výškový rozdiel, ktorý spôsobuje stekanie vody dole.

V = φ 2 - φ 1

V je napätie medzi bodom 2 a 1 vo voltoch (V) .

φ 2 je elektrický potenciál v bode 2 vo voltoch (V).

φ 1 je elektrický potenciál v bode 1 vo voltoch (V).

V elektrickom obvode sa elektrické napätie V vo voltoch (V) rovná spotrebe energie E v jouloch (J).

vydelené elektrickým nábojom Q v coulomboch (C).

V =  frac {E} {Q}

V je napätie merané vo voltoch (V)

E je energia meraná v jouloch (J)

Q je elektrický náboj meraný v coulomboch (C)

Napätie v sérii

Celkové napätie niekoľkých zdrojov napätia alebo poklesy napätia v rade sú ich súčtom.

V T = V 1 + V 2 + V 3 + ...

V T - ekvivalentný zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

V 1 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

V 2 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

V 3 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

Napätie paralelne

Zdroje napätia alebo paralelné poklesy napätia majú rovnaké napätie.

V T = V 1 = V 2 = V 3 = ...

V T - ekvivalentný zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

V 1 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

V 2 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

V 3 - zdroj napätia alebo pokles napätia vo V (V).

Delič napätia

Pre elektrický obvod s odpormi (alebo inou impedanciou) v sérii je pokles napätia V i na odpore R i :

V_i = V_T :  frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

Kirchhoffov zákon o napätí (KVL)

Súčet úbytkov napätia v prúdovej slučke je nula.

V k = 0

Jednosmerný obvod

Jednosmerný prúd (DC) je generovaný zdrojom konštantného napätia ako je batéria alebo zdroj jednosmerného napätia.

Úbytok napätia na odpore sa dá vypočítať z odporu odporu a prúdu rezistora pomocou Ohmovho zákona:

Výpočet napätia podľa Ohmovho zákona

V R = I R x R

V R - pokles napätia na odpore meraný vo voltoch (V)

I R - prúdový tok cez odpor meraný v ampéroch (A)

R - odpor odporu meraný v ohmoch (Ω)

Obvod striedavého prúdu

Striedavý prúd je generovaný zdrojom sínusového napätia.

Ohmov zákon

V Z = I Z × Z

V Z - pokles napätia na záťaži meranej vo voltoch (V)

I Z - prúdový tok cez záťaž meraný v ampéroch (A)

Z - impedancia zaťaženia meraná v ohmoch (Ω)

Krátkodobé napätie

v ( t ) = V max x sin ( ? t + θ )

v (t) - napätie v čase t, merané vo voltoch (V).

V max - maximálne napätie (= amplitúda sine), merané vo voltoch (V).

ω - uhlová frekvencia meraná v radiánoch za sekundu (rad / s).

t - čas meraný v sekundách (s).

θ        - fáza sínusovej vlny v radiánoch (rad).

RMS (efektívne) napätie

V rmsV eff  =  V max / √ 2 ≈ 0,707 V max

V rms - napätie RMS, merané vo voltoch (V).

V max - maximálne napätie (= amplitúda sine), merané vo voltoch (V).

Špičkové napätie

V p-p = 2 V max

Pokles napätia

Pokles napätia je pokles elektrického potenciálu alebo rozdiel potenciálov na záťaži v elektrickom obvode.

Meranie napätia

Elektrické napätie sa meria voltmetrom. Voltmeter je pripojený paralelne k meranému komponentu alebo obvodu.

Voltmeter má veľmi vysoký odpor, takže takmer neovplyvňuje meraný obvod.

Napätie podľa krajiny

Napájanie striedavým napätím sa môže v každej krajine líšiť.

Európske krajiny používajú 230 V, zatiaľ čo krajiny severnej Ameriky používajú 120 V.

Krajina Napätie
[Volty]
Frekvencia
[Hertz]
Austrália 230V 50Hz
Brazília 110V 60Hz
Kanada 120V 60Hz
Čína 220V 50Hz
Francúzsko 230V 50Hz
Nemecko 230V 50Hz
India 230V 50Hz
Írsko 230V 50Hz
Izrael 230V 50Hz
Taliansko 230V 50Hz
Japonsko 100V 50 / 60Hz
Nový Zéland 230V 50Hz
Filipíny 220V 60Hz
Rusko 220V 50Hz
južná Afrika 220V 50Hz
Thailand 220V 50Hz
Spojené kráľovstvo 230V 50Hz
USA 120V 60Hz

Elektrický prúd »


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2280

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií