Hrušovany nad Jevišovkou x Hrušovany nad Jevišofkou

Mnoho lidí si láme hlavu s pravopisem tohoto města. Proč se správně píše Hrušovany nad Jevišovkou? To se dozvíte v dnešním článku.

 • ✅ Hrušovany nad Jevišovkou – správná varianta. Zdůvodníme si ji 2.pádem (bez Hrušovan nad Jevišovkou).
 • ❌ Hrušovany nad Jevišofkou – nesprávná varianta.

Skloňování slova Hrušovany nad Jevišovkou

 1. pád – Hrušovany nad Jevišovkou
 2. pád – (bez) Hrušovan nad Jevišovkou
 3. pád – (k) Hrušovanům nad Jevišovkou
 4. pád – Hrušovany nad Jevišovkou
 5. pád – Hrušovany nad Jevišovkou!
 6. pád – (o) Hrušovanech nad Jevišovkou
 7. pád – (s) Hrušovany nad Jevišovkou

Správné užití slova Hrušovany nad Jevišovkou

 • Kde leží Hrušovany nad Jevišovkou?
 • Byl jsi někdy v Hrušovanech nad Jevišovkou?
 • Mám kamaráda, který žije v Hrušovanech nad Jevišovkou.
 • Kolik obyvatel žije v Hrušovanech nad Jevišovkou?
 • Učili jste se o Hrušovanech nad Jevišovkou?
 • Dnes jsme si udělali výlet do Hrušovan nad Jevišovkou.
 • Hrušovany nad Jevišovkou leží v Jihomoravském kraji.
 • Hrušovany nad Jevišovkou mají přibližně 3 300 obyvatel.
 • Jak se píše slovo Hrušovany nad Jevišovkou?

Počet obyvatel

Hrušovany nad Jevišovkou jsou malé město v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, 26 km východně od Znojma, 5 km od hranic s Rakouskem, na řece Jevišovce nedaleko jejího ústí do Dyje. Žije zde přibližně 3 300 obyvatel.

Historie

Nejstarší doklady o existenci obyvatelstva na tomto území pochází z paleolitu. Kolem roku 60 n. l., po odchodu Keltů, se zde usadily germánské kmeny. Z přelomu 1. a 2. století pocházejí mince římského vojska. V 5. století tuto oblast obývali Vandalové a Hunové. V období stěhování národů přišli Slované, kteří v 9. století vytvořili Velkomoravskou říši. Roku 1019 byla Morava přidělena knížeti Oldřichovi. Po bojích o území mezi Břetislavem I. a římskoněmeckým císařem Jindřichem III. byla určena hranice českých a rakouských zemí podél řeky Dyje. 28. dubna 1495 byl Hrušovanům nad Jevišovkou králem Vladislavem Jagellonským udělen status městečka. Obec získala právo užívat znak. Po bitvě na Bílé hoře byly Hrušovany prodány císařskému radovi Siegfridu Kryštofu Breunerovi a v letech 1880 až 1945 je vlastnila hrabata z rodu Khuen-Belassi. Dne 1. února 1996 se Hrušovany staly městem.

 

Source : Krcmic.cz

V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 8136

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací