Jako by / jakoby / jako kdyby

V češtině mezi slovy „jakoby“ a „jako by“ skutečně existuje malý rozdíl.

Jako by = jako kdyby

Mluvčí popisuje, jak se asi věci přibližně mají, čemu se podobají, jaké mu připadají, jaké se zdají být (zároveň však naznačuje, že takové až tak úplně nejsou). Slouží k vyjádření podmiňovacího způsobu.

Jako by se po tom hrníčku slehla zem.

Vždycky se choval tak, jako by měl v příštím okamžiku zemřít.

Velice dlouho v knize listoval jakoby v ní četl. (minulý čas)

Jakoby = vyjadřuje podobnost

Jakoby se spojuje nejčastěji se slovesy v oznamovacím způsobu v přítomném, budoucím a také v minulém čase. Pomůckou tady může být, že jakoby se dá nahradit pouhým slovem jako a věta stále dává smysl.

Několik hodin mi připadalo jakoby věčnost.

Jeho nohy byly jakoby gumové. 

U minulého času je ovšem rozlišení od kondicionálu (od jako by psaného zvlášť) velice obtížné. V takovém případě se můžete řídit poměrně prostým pravidlem. Tam, kde připadá v úvahu kondicionál, pište jako by zvlášť.

Jako by / jakoby v příkladech

Z dálky jako by se ozývaly zvuky. (myslím si, že zvuk pochází od zvířat v křoví.)

Z dálky se ozývaly jakoby zvuky zvířat. (ozývalo se něco podobného zvukům zvířat.)

Vypadalo to, jako by (jako kdyby) to udělal naschvál.

Udělal to jakoby naschvál. (Udělal to tak, aby to vypadalo, že to udělal naschvál.)

Plul jako by na hladině. (Použijeme pravidlo – tam, kde připadá v úvahu kondicionál, píšem jako by zvlášť.)

Plul jakoby na hladině.

Pozor: Nezapomeňte, že slovní obrat jako kdyby píšeme vždycky zvlášť.

Source : Krcmic.cz

V současné době máme kolem 2742 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 4594

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací