Kalkulačka poměrů

Zjednodušte výpočet poměrů pomocí této kalkulačky poměrů

Zadejte poměr (například rozlišení obrazovky) a stiskněte tlačítko pro Výpočet . Desetinná místa oddělujte tečkou, ne čárkou.

:


Použití kalkulačky

Pomocí této kalkulačky můžete zjednodušit poměry tvaru A: B. A nebo B mohou být celá čísla nebo desetinná čísla. Hodnoty poměru mohou být kladné nebo záporné. 

Tato kalkulačka zjednodušuje poměry převodem všech hodnot na celá čísla a poté redukuje celá čísla na nejnižší hodnoty pomocí nejvyššího společného jmenovatele. Úplné řešení zobrazuje všechny kroky výpočtu.

Co je poměr?

Poměr je srovnání hodnoty dvou čísel. Poměr A: B se čte jako „A k B“ a popisuje relativní podíl dvou množství.

Využití poměrů

Poměry se obvykle požívají, chcete-li specifikovat poměr látky A vůči látce B. Například jestli má být látky A dvojnásobek, polovina a podobně. Samozřejmě nemusí jít pouze o poměr mezi dvěma látkami, ale může se jich zapojit více.

Relativní poměry

Poměry jsou vždy relativní, není to žádná absolutní veličina. Pokud je v návodu napsáno “přidejte půl kila cukru a čtvrt kila masa”, je to něco jiného, než kdyby tam bylo napsáno “přidejte trochu masa a dvojnásobné množství cukru”. V prvním případě nám nezbude nic jiného, než koupit půl kila cukru, nicméně ve druhé případě stačí, pokud máme pouze dvojnásobek cukru oproti masu. Poměry se obvykle značí pomocí dvojtečky. Například 1:2 nebo 5:4. Co tento zápis znamená? První zápis znamená, že první látka má být zastoupena v polovičním množství oproti druhé látce. Druhý zápis zase říká, že látka A má být v misce 5 krát, kdežto stejné množství látky B pouze čtyřikrát.

Zjednodušení poměrů

Bez ohledu na to, jak je poměr napsaný, je důležité, aby se stejně jako u jiných zlomcích zjednodušil na nejmenší celá čísla. Toho lze dosáhnout nalezením největšího společného faktoru mezi čísly a jejich příslušným rozdělením. Například při poměru 12 až 16 vidíte, že 12 i 16 je možné vydělit číslem 4. To zjednodušuje váš poměr na 3 až 4 nebo kvocienty, které získáte, když dělíte 12 a 16 na 4. Váš poměr může být nyní napiš jako:

3:4

3/4

3 až 4

0,75 (desetinné místo je někdy přípustné, i když se používá méně často)


V současné době máme kolem 2785 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 377

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací