Kalkulačky fotometrických veličín

Online kalkulačky a nástroje na prevody jednotiek fotometrických veličín.

Fotometrické veličiny sú fyzikálne veličiny používané vo fotometrii. Kvantitatívne popisujú vizuálny vnem svetla, ktoré je časťou elektromagnetického žiarenia viditeľného ľudským okom.

Hoci popisujú subjektívne vnímanie, ako fyzikálne veličiny sú definované objektívne. V sústave SI majú vlastnú základnú veličinu, a síce svietivosť so základnou jednotkou kandela, a teda aj špecifický fyzikálny rozmer.

Základnými fotometrickými veličinami sú svetelný tok, svietivosť zdroja a osvetlenie.

Svetelný tok

Veličina, ktorá vyjadruje schopnosť žiarivého toku vyvolať zrakový vnem. Tok svetla vyslaný z bodového zdroja do priestorového uhla je výsledkom súčinu strednej svietivosti zdroja a veľkostí uhla

Jednotka: Lumen.
Značka: Φ

Svietivosť zdroja

Vyjadruje schopnosť približne bodového zdroja vyvolať v danom smere zrakový vnem.

Jednotka: Kandela (cd)

Značka: I

Intenzita osvetlenia

Ide o mernú veličinou svetelného toku na osvetľovanú plochu. Je určená podielom svetelného toku a obsahu plôšky, na ktorú tento tok dopadá.

Jednotka: Lux (lx)

Značka: E


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií